logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Fizjoterapeuci i lekarze ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, jak co roku, przypominają i apelują o regularne zmienianie pozycji, w trakcie zbierania owoców.
Jak informowaliśmy wielokrotnie w poprzednich latach: nieprawidłowa pozycja w czasie pracy, może doprowadzić do porażenia nerwu strzałkowego, czyli tzw. opadającej stopy.
Dr hab. Wojciech Kiebzak prof. UJK – specjalista rehabilitacji ruchowej, kierownik Działu Fizjoterapii ŚCP, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii, tłumaczy, że bezpośrednią przyczyną takiego stanu, może być np. przyjmowanie w trakcie zbioru truskawek, siadu klęcznego, ze stopami ustawionymi, w ułożeniu skrzyżowanym. W pozycji tej, przyciskana jest przednia część podudzia i stopy. W efekcie, dochodzi do ucisku pnia nerwu strzałkowego i/lub jego rozciągnięcia, które to czynniki mogą powodować  zaburzenia: ukrwienia nerwu, przewodnictwa nerwowego oraz zaburzenia transportu aksonalnego, czego skutkiem jest ból, drętwienie, opadanie stopy.  
– U nastolatków zbierających truskawki, mogą wystąpić dwa typy uszkodzeń nerwu tj. neuropraxia, czyli przejściowe zablokowanie, bądź zniesienie czynności nerwu na kilka dni, bez zmian strukturalnych, albo bardziej niebezpieczna forma – axonotmesis, kiedy długo trwający ucisk nerwu, może spowodować zmiany we włóknie osiowym – wyjaśnia prof. Wojciech Kiebzak.
Leczenie tych dolegliwości może wiązać się z długim pobytem w szpitalu. Specjaliści powtarzają, że nie wolno lekceważyć takich zaburzeń jak: drętwienie i ból stopy. W razie ich wystąpienia, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
Skip to content