Ankieta

Ocena pobytu w SOR/Izbie Przyjęć pod względem:
czasu oczekiwania na przyjęcie ile wynosił?
ILE MINUT b. dobrzedobrzeźleb. źle
uprzejmości personelu medycznego
b. dobrzedobrzeźleb. źle
kompetencji (fachowości) personelu medycznego
b. dobrzedobrzeźleb. źle
Ocena pozostałych usług medycznych pod względem (jeżeli dotyczy):
uprzejmości:
fizjoterapeutów/rehabilitantów
b. dobrzedobrzeźleb. źle
personelu pracowni diagnostycznych
b. dobrzedobrzeźleb. źle
psychologów
b. dobrzedobrzeźleb. źle
pracowników socjalnych
b. dobrzedobrzeźleb. źle
kompetencji (fachowości):
fizjoterapeutów/rehabilitantów
b. dobrzedobrzeźleb. źle
personelu pracowni diagnostycznych
b. dobrzedobrzeźleb. źle
psychologów
b. dobrzedobrzeźleb. źle
pracowników socjalnych
b. dobrzedobrzeźleb. źle
uprzejmość personelu pomocniczego
b. dobrzedobrzeźleb. źle
Ocena innych aspektów:
jakość posiłków
b. dobrzedobrzeźleb. źle
czystość oddziału
b. dobrzedobrzeźleb. źle
wyposażenie oddziału, sali chorych
b. dobrzedobrzeźleb. źle
informacja związana z pobytem w szpitalu (edukacja, tablica inform.)
b. dobrzedobrzeźleb. źle
usługi pozamedyczne
b. dobrzedobrzeźleb. źle
łatwość poruszania się po Szpitalu (oznakowanie)
b. dobrzedobrzeźleb. źle
ocena strony internetowej Szpitala (np.: przydatność informacji)
b. dobrzedobrzeźleb. źle
Uwagi: