logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Pacjent zaatakował lekarza w Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Nieprzyjemna sytuacja miała miejsce w Gabinecie AMD.

 

Pacjent oczekiwał przed gabinetem na dalszą część badania okulistycznego, po przejściu wstępnej diagnostyki. W tym czasie personel konsultował kolejnych chorych. Nieoczekiwanie mężczyzna, w trakcie, gdy lekarz zajmował się inną osobą, wtargnął do gabinetu i w bardzo agresywny sposób zaczął domagać się natychmiast realizacji dalszej części badania. Nie zareagował na prośby, by poczekać na swoją kolej. Pacjent zaczął grozić lekarce słownie, a następnie boleśnie szarpnął ją za ramię, wykrzykując obraźliwe sformuowania. Mężczyzna w wulgarny i agresywny sposób zachował się również w stosunku do innej pacjentki oczekującej na badanie. O sprawie została poinformowana policja.

Okuliści z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach aktualnie prowadzą w programie lekowym AMD około 500 pacjentów z całego regionu. Są to chorzy, którzy przed pandemią mieli zapewnioną opiekę w innych ośrodkach. Okuliści WSzZ udzielają także pomocy wszystkim potrzebującym jej pacjentom, odsyłanym z  wielu innych miejsc w Kielcach i nie tylko.

Przypominamy, że  lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, zgodnie z ustawami o zawodach: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej oraz o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w trakcie pracy w szpitalu, gdy udzielają pomocy pacjentom, objęci są ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu.

Zgodnie z art.222 §1 Kodeksu karnego „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Skip to content