logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Kielcach powstał Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jego przewodniczącą została profesor nadz. dr hab. med. Beata Kręcisz – kierownik Kliniki Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

 – Byliśmy jednym z niewielu regionów, które nie miało swojego oddziału – tłumaczy profesor Beata Kręcisz, która wystąpiła w tej sprawie do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Zgodnie ze statutem, celem organizacji jest m.in.: rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych dermatologów i innych członków grupy oraz opieka nad programami specjalizacji z dermatologii i wenerologii.

Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez m.in.: organizowanie zjazdów, konferencji, szkoleń dla lekarzy.

Profesor Beata Kręcisz liczy, że Świętokrzyski Oddział PTD przyczyni się do skuteczniejszego upowszechniania wiedzy z zakresu dermatologii i wenerologii w regionie. A także poprawi możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego lekarzy i zintegruje środowisko związane z dermatologią. Świętokrzyski Oddział PTD, choć dopiero rozpoczyna swoją działalność, liczy już około 30 członków. Członkowie organizacji zamierzają spotykać się raz na kwartał.

 

Skip to content