logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

„ABC transplantacji – bądź darem” – to hasło konferencji, jaka odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Jej organizatorami byli: koordynatorzy transplantacyjni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.
[dt_sc_clear]
Alumni WSD w Kielcach wysłuchali wykładów na temat: „Idei transplantacji narządowej”, „Społecznych i prawnych aspektów przeszczepiania narządów w Polsce”, śmieci mózgu oraz żywych dawców nerki i stanowiska Kościoła wobec dawstwa narządów. Pomysłodawcą zorganizowania konferencji w tym miejscu był wielki zwolennik transplantologii – profesor Wojciech Rowiński.
[dt_sc_clear]
Ksiądz doktor Paweł Tambor – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach podkreśla, że oświadczenia na temat transplantacji pojawiają się na przykład w: Katechizmie Kościoła Katolickiego, stanowiskach: Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Papieskiej Akademii Nauk i wypowiedziach papieży, w tym w przemówieniach Jana Pawła II do uczestników kongresów na temat transplantologii, Encyklice Evangelium Vitae.
[dt_sc_clear]
– Wszystkie te teksty wskazują na moralną dopuszczalność transplantacji narządów, jeśli zachowane są nadrzędne wobec technologii w tym kontekście zasady etyczne: prawo do życia dawcy narządu, brak ingerencji w sferę osobowości biorcy, szacunek dla ludzkiego ciała i jego integralności. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że fundamentalną dla moralności przeszczepu jest wyraźna zgoda dawcy. Niemoralne jest „powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych osób” – informuje ksiądz doktor Paweł Tambor.
[dt_sc_clear]
Rektor seminarium w Kielcach wspomina wypowiedzi Jana Pawła II, który twierdził, że „jeśli zachowa się zasadne z punktu widzenia etyki personalistycznej normy, przeszczep można traktować jako akt heroiczny, wyraz miłości bliźniego o charakterze ewangelicznym”.
Wykłady dla alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym, obok rektora uczelni, wygłosili: koordynatorzy transplantacyjni z WSzZ – pielęgniarka Wiesława Saladra i neurochirurg Igor Szydłowski, koordynatorzy regionalni ze Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie: Edyta Karpeta i Łukasz Górski, a także doktor habilitowany Maciej Kosieradzki – prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, wojewódzki konsultant do spraw transplantologii w Świętokrzyskiem.
[dt_sc_clear]
W tym roku, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach doszło dotychczas do dziewięciu pobrań narządów, większość z nich była wielonarządowa.
[dt_sc_clear]
Edyta Karpeta – koordynator transplantacyjny ze Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie mówi, że zespół koordynatorów pracujący w WSzZ w Kielcach jest jednym z najlepszych w Polsce i doprowadza do 95 procent pobrań narządów w województwie świętokrzyskim.
Edyta Karpeta zaznacza, że z ostatnich badań wynika, ze poparcie dla idei transplantologii w społeczeństwie spada i wynosi obecnie około 55 procent. Dlatego bardzo ważne jest, by na te tematy dużo rozmawiać.
[dt_sc_clear]
Wiesława Saladra – koordynator transplantacyjny WSzZ o idei transplantologii opowiada młodzieży z kieleckich szkół. Koordynator odwiedziła już siedem placówek, w planach ma wykłady w kolejnych miejscach.
– Na początku widzę niepokój, gdy zaczynam wykład, bo uczniowie nie wiedzą co mogą ode mnie usłyszeć. Potem robi się cisza, jak makiem zasiał i tworzy się atmosfera zrozumienia oraz współpracy wewnętrznej. Widać, że ludzie zawsze przeżywają to o czym mówię. Chcę, aby Ci młodzi ludzie weszli w życie z pełną świadomością, czym jest transplantacja – jak ważna jest to dziedzina medycyny i jak wielu osobom potrafi pomóc – mówi Wiesława Saladra.
[dt_sc_clear]
W ciągu ostatnich ośmiu lat, w Polsce przeszczepiono ponad 10 tysięcy narządów. Potrzeby są znacznie większe.

Skip to content