logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Milion 300 tysięcy złotych na doposażenie sali hybrydowej przyznało Ministerstwo Zdrowia Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach. To informacja bardzo ważna, nie tylko dla szpitala, ale i mieszkańców całego województwa świętokrzyskiego.
Utworzenie sali hybrydowej w lecznicy na kieleckim Czarnowie pozwoli na wyrównanie dysproporcji między regionami Polski, w dostępie pacjentów do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych z: chirurgii naczyniowej, zabiegów kardiochirurgicznych, edowaskularnych oraz kardiologii interwencyjnej.
Salą hybrydową nazywamy salę operacyjną wyposażoną w cyfrowy angiograf do badania serca i naczyń. – W takim miejscu można wykonywać bardzo skomplikowane operacje, łączące otwartą chirurgię naczyniową, z chirurgią wewnątrznaczyniową. To zabiegi, których złożoność zdecydowanie bardziej przewyższa te, jakie można wykonywać na tak zwanym ramieniu C, czyli mobilnym aparacie rentgenowskim, którym dysponujemy w tej chwili – informuje doktor Jarosław Miszczuk, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Szef oddziału dodaje, że dzięki sali hybrydowej, lekarze będą mogli operować z większą precyzją, a tym samym wzrośnie margines bezpieczeństwa dla pacjentów. Poza tym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach możliwe będzie rozszerzenie spektrum zabiegów.
Jarosław Miszczuk wylicza, że dzięki nowej sali, chirurdzy naczyniowi będą mogli operować m.in.: tętniaki piersiowo-brzuszne czy operacje łuku aorty i jego odgałęzień. Obecnie pacjenci, by przejść takie zabiegi, przeważnie wyjeżdżają poza region świętokrzyski.
Sala hybrydowa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym będzie wykorzystywana także przez: kardiochirurgów, do zabiegów endowaskularnych oraz kardiologii interwencyjnej.
– Z naszego punktu widzenia to krok do przodu, zwiększenie dostępu do technik mało inwazyjnych, takich jak, na przykład, przezskórne wszczepianie zastawek aortalnych – mówi doktor nauk medycznych Edward Pietrzyk, kierownik Kliniki Kardiochirurgii na kieleckim Czarnowie. Jak dodaje, sala hybrydowa pozwoli na większa kooperację m.in.: zespołów kardiochirurgicznych i kardiologów interwencyjnych.
Sala będzie w przyszłości wykorzystywana do celów naukowych. Kliniki Szpitala Zespolonego stanowić będą zaplecze dla kierunku lekarskiego, otwieranego w tym roku akademickim, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Pieniądze na doposażenie sali hybrydowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym pochodzić mają z Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016. Szpital na Czarnowie w Kielcach o dofinansowanie na stworzenie takiego miejsca starał się od trzech lat.
Sala hybrydowa powstanie w najbliższych miesiącach.
Szpital ma określone cele, dynamicznie się rozwija i nadal będzie korzystał z różnego typu programów, projektów i wszelkich innych źródeł, z których można uzyskać dofinansowania na sprzęt.

Skip to content