logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach został przyznany Certyfikat Akredytacyjny. 27 lipca, uroczyście wręczył go dyrektorowi placówki, wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Z udziałem Podsekretarza Stanu i kilkudziesięciu zaproszonych gości otwarto także, po generalnym remoncie, Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ.

Marek Tombarkiewicz podkreślił, że Certyfikat Akredytacyjny jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczeń udzielanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Aby uzyskać akredytację, placówka musi spełnić 75 procent z ponad 220 standardów. Przegląd akredytacyjny jest bardzo szeroki, drobiazgowy, obejmuje 15 działów i dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania szpitala, w tym na poziomie medycznym. – Jest to jedyny system jakości dostosowany do medycyny – stwierdził wiceminister i zapowiedział, że szpitale posiadające certyfikaty będą otrzymywać więcej pieniędzy.

– Jeżeli się uda, to od roku 2018 będziemy chcieli premiować posiadanie akredytacji. Rozważamy między 1, a 2 procent wartości ryczałtu, czyli są to, w przypadku takich placówek, jak Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, bardzo duże pieniądze w skali roku – powiedział wiceminister Tombarkiewicz. Jednocześnie zaznaczył, że resort zdrowia intensywnie pracuje nad ustawą o jakości i bezpieczeństwie pacjentów, gdzie wprowadzone będą poważne zmiany w sposobie uzyskiwania Certyfikatu Akredytacyjnego, a także zapisana zostanie możliwość odebrania go, w przypadku wystąpienia złych, niebezpiecznych, zaniedbań w szpitalach, które nie będą utrzymywać wysokiej jakości, a tym samym bezpieczeństwa dla pacjenta.

Przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, którzy dokonali zewnętrznej oceny Szpitala Zespolonego, wizytowali kliniki i oddziały oraz inne komórki placówki na początku marca br. Poprzedni Certyfikat Akredytacyjny wygasł w 2015 roku. Obecnie przyznany, obejmuje szpital powiększony o oddziały pediatryczne. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, który wszedł w struktury WSzZ jesienią 2015 roku, również, do 2014 posiadał akredytację.

– To jest zasługa wszystkich pracowników – podkreślił odbierając certyfikat Andrzej Domański – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. O tym, że to efekt wysiłku całej załogi mówił także Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego. – Niewątpliwie jest to kamień milowy w rozwoju szpitala. Starujemy z konkursami unijnymi, mam nadzieję, że aspiracje inwestycyjne placówki będą mogły znaleźć tam swoje odzwierciedlenie – powiedział Adam Jarubas.

Akredytacja przyznana Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu  w Kielcach jest ważna do roku 2020. Certyfikat ten posiada zaledwie około 250 z 900 jednostek w Polsce.

W obecności wiceministra, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, 27 lipca, uroczyście otwarto, po generalnym remoncie, Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej.

Po modernizacji, praktycznie większość sal chorych posiada własny węzeł sanitarny. Z uwagi na konieczność powstania dodatkowych łazienek, z ponad 60 do 46 zmalała liczba łóżek w klinice. Sześć miejsc jest wzmożonego nadzoru chirurgicznego. Generalną modernizację przeszły instalacje m.in.: elektryczna, gazów medycznych. Częściowo wymieniono posadzki i pomalowano ściany. Powstał zespół gabinetów lekarskich, wraz z salą dydaktyczną.  Remont kosztował prawie 2 miliony 370 tysięcy złotych i został sfinansowany ze środków własnych szpitala.

– To jest bardzo duża korzyść dla pacjentów aktualnych i potencjalnych oraz dla nas jako pracowników, dla pielęgniarek i lekarzy, bo w tych warunkach będzie się zdecydowanie lepiej pracować  – podkreślił profesor Stanisław Głuszek, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej WSzZ. – Poza odpowiedzialnością za leczenie, współpracujemy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu i to jest niezwykle ważne, bo w tych warunkach możemy realizować w pełni, na wyższym poziomie, nasze zadania dydaktyczne i naukowe. Integracja miedzy szpitalem, a uniwersytetem musi być coraz bardziej strukturalna i funkcjonalna, i coraz głębsza – kontynuował profesor Głuszek.

Szef kliniki przypomniał, że zespół zajmuje się „dużą chirurgią”, zwłaszcza przewodu pokarmowego, w tym jelita grubego, żołądka, a także pacjentami ze schorzeniami obejmującymi pole trzustkowo – dwunastnicze. Tych chorych, zarówno w trybie ostrym, jak i planowym przybywa, a zabiegi są bardzo trudne, wymagające dla personelu, a jednocześnie obciążające szpital finansowo.

Stanisław Głuszek mówił o konieczności dalszego rozwoju kliniki, w której z udziałem gości z całego świata, w tym m.in.: profesora Tomasza Roguli z USA rozwija się chirurgia bariatryczna. – Myślimy również o tym, aby w ciągu dwóch lat rozpocząć transplantologię nerek, a więc te wyzwania są bardzo ważne, także w aspekcie rozwoju akademickiego – powiedział profesor.

Stanisław Głuszek, pełniący również funkcję Prorektora do spraw Medycznych kieleckiego uniwersytetu, poinformował zgromadzonych na uroczystym otwarciu kliniki, że Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK zaistniał na stronie World Directory of Medical Schools ( https://search.wdoms.org ) i znalazł się w elitarnym gronie uczelni medycznych, które edukują przyszłych lekarzy również w języku angielskim.

 

Skip to content