logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W poniedziałek, 12 lutego, nie pracuje administracja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Cześć oddziałów będzie przyjmować pacjentów jedynie w trybie ostrodyżurowym.

12 lutego będzie w szpitalu dniem wolnym za 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli.

W trybie ostrodyżurowym pracować będą m.in.: : Kliniki Kardiologii, Klinika Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Klinika Chirurgii Ogólnej oraz Chorób Wewnętrznych. W praktyce oznacza to, że przyjmowani będą tam jedynie pacjenci w poważnych stanach, sytuacjach zagrożenia życia, bezwzględnie wymagający pobytu w szpitalu.

Przypominamy chorym, że Szpitalny Oddział Ratunkowy WSzZ jest miejscem, gdzie powinni trafiać jedynie chorzy w stanach najcięższych! Apelujemy do pacjentów, by w poniedziałek, jak i w inne dni, z drobniejszymi dolegliwościami, kierowali się do POZ, poradni specjalistycznych, a w godzinach popołudniowych i nocnych do punktów udzielania nocnej i świątecznej pomocy. Listę ośrodków znaleźć można na stronie internetowej Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (http://www.nfz-kielce.pl/dla-pacjentow/nocna-i-swiateczna-pomoc-medyczna/)

Przypominamy również, że SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach nie jest jedynym takim oddziałem w mieście.

 

 

Skip to content