Oferty pracy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach pilnie poszukuje specjalistów w różnych dziedzinach medycyny:

– neurologów (zarówno dziecięcych, jak i leczących osoby dorosłe)

– gastroenterologa dziecięcego

– nefrologów

– specjalistów chorób zakaźnych ( dziecięcych i leczących osoby dorosłe)

– neonatologów

– pediatrów

– endokrynologów

– internistów ( lekarze tej specjalności są potrzebni nie tylko na oddziałach chorób wewnętrznych, ale i w Klinikach: Nefrologii oraz Chorób Zakaźnych)

– specjalistów rehabilitacji

Lekarzy zainteresowanych pracą w Szpitalu Zespolonym w Kielcach prosimy o kontakt z Działem Kadr i Szkolenia placówki.

 

3 stycznia 2011

Nazwa: Przebudowa zespołu pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem  na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.   Wartość projektu: 16 202 286,93 zł Dofinansowanie Unii Europejskiej i z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 7 266 598,22 zł Okres realizacji: III.2009 r. – IX.2011 r. Zakres projektu obejmował przebudowę i doposażenie Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W ramach projektu wybudowano i zmodernizowano łącznie  7355 m2 powierzchni, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zakres rzeczowy projektu obejmował  roboty w branżach ogólnobudowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Poradni Neurologicznej oraz  przystosowanie oddziału do potrzeb osób...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
18 października 2010

Nazwa: Remont lądowiska dla helikopterów przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach mający na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów Wartość projektu: 1 046 934,00 zł Dofinansowanie Unii Europejskiej: 822 597,11 zł Lądowisko przeznaczone jest dla śmigłowców użytkowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe: Agusta Westland, Mi-2, Sokół, Eurocopter EC135. Lądowisko posiada wpis do ewidencji lądowisk cywilnych przystosowanych do startów i lądowań śmigłowców o dopuszczalnej masie startowej MTOW do 2910 kg i stanowi zaplecze dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jak również dla innych oddziałów i placówek opieki zdrowotnej z terenu  Kielc i okolic. Projekt dofinansowany przez Uni...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
21 listopada 2008

Nazwa: Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię Przedmiot projektu: Nadbudowa , rozbudowa i przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na potrzeby Kardiochirurgii Wartość całkowita projektu: 24 354 347,37 zł Dofinansowanie Unii Europejskiej: 14 077 370,58 zł Okres realizacji: IV.2008r. – VII.2011r. Cele i efekty projektu: – wybudowanie 2030,17 m² powierzchni użytkowej – zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów Oddziału – zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji – skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg – zwiększenie liczby procedur medycznych – skrócenie czasu obsługi pacjenta – dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osó...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
30 października 2008

Nazwa: Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach Wartość projektu: 22 456 399,64 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 519 203,11 zł Termin zakończenia realizacji projektu: VIII. 2010 r. Cel projektu: – wybudowanie 1446,64 m² powierzchni użytkowej – Oddziału Neurochirurgii – skrócenie czasu obsługi pacjenta – powstanie nowych łóżek dla pacjentów Oddziału – skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg – zwiększenie liczby procedur medycznych – utworzenie nowych miejsc pracy – zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji – zakup nowoczesnej aparatury neurochirurgicznej i wyposażenia, tj.:

  • mobilnego aparatu RTG z ramieniem C, połączonego z systemem neuronawigacji (do zdjęć RTG)
  • negatoskopu
  • pomp infuzyjnych
  • lamp operacyjnych
  • ssaków elektrycznych
  • sprzętu komputerowego
  • innego drobnego sprzętu

– dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami...

Opublikowano w projekty unijne przez admin