II Klinika Pediatrii – Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 

Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej dysponuje 15 łóżkami.

 

W oddziale zatrudnionych jest 5 lekarzy, łącznie z kierownikiem oddziału (na pełnym etacie – 4 lekarzy, 1 lekarz- 3/5 etatu w tym 2 lekarzy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne).

 • 3 lekarzy ze specjalizacją z hematologii i onkologii dziecięcej
 • 2 lekarzy ze specjalizacją z hematologii

Oprócz pracy w oddziale – trzech lekarzy przyjmuje pacjentów w Poradni Onkologii i Hematologii Dziecięcej – w ramach tego samego etatu.

W oddziale i poradni zatrudnionych jest – 15 pielęgniarek

ze specjalizacjami w zakresie onkologii, pediatrii i opieki długoterminowej, 1 psycholog kliniczny na umowę zlecenie, 1 sekretarka medyczna.

 • Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B
 • Leczenie nadmiaru żelaza w organizmie (Exjade)
 •  

  Oddział jako jedyny w województwie obejmuje kompleksowym leczeniem:

  • ostre białaczki, złośliwe chłoniaki, chorobę Hodgkina, guzy nerek, guzy germinalne, guzy tkanek miękkich.
  • prowadzi leczenie powikłań po chemioterapii prowadzonej w innych ośrodkach onkologicznych u dzieci z Województwa Świętokrzyskiego
  • w Oddziale leczone są dzieci z chorobami hematologicznymi (niedokrwistości, skazy krwotoczne itp.)
  • diagnozowane przypadki powiększonych węzłów chłonnych
  • na bieżąco udzielane są konsultacje z zakresu onkologii i hematologii z całego Województwa.

   

  Oddział stale współpracuje z Ośrodkami Klinicznymi w kraju w ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Guzów Litych.

  Oddział jest członkiem Polskiej Pediatrycznej Grupy do spraw leczenia Białaczek i Chłoniaków. Leczenie onkologiczne prowadzone jest wg obowiązujących standardów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

  W związku z tym jesteśmy zobligowani do prowadzenia dokumentacji prowadzonego leczenia (systematyczne wypełnianie i wysyłanie ankiet do Ośrodków Akademickich koordynujących programy).

  W roku 2014r w oddziale było 1139 hospitalizacji.

  W poradni udzielono 3606 konsultacji w tym 615 pierwszorazowych.

  Poradnia jest czynna 4 dni w tygodniu.

   

  W 2015 roku za 10 miesięcy – na dzień 29.10.2015r – zrealizowaliśmy w ramach hospitalizacji 97,68% kontraktu,

  Pakiet Onkologiczny za 10 miesięcy – 101,53% kontraktu

  Poradni -104,9% kontraktu.

   

  Czworo lekarzy z Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej pełni dyżury w Oddziale macierzystym i III Oddziale Pediatrycznym (pawilon G). W godzinach 07:00 – 14:35 pełnimy funkcję lekarzy Izby Przyjęć – przy Oddziale funkcjonuje Punkt Przyjęć pacjentów do Oddziału.

   

  Troje lekarzy ze specjalizacją z onkologii i hematologii dziecięcej – Grażyna Karolczyk, Anna Wawrzeńczyk, Agnieszka Urbanek – Dądela – są jedynymi specjalistami ww dziedzinie w naszym województwie.

  Kontakt:

  Centrala pawilonu G:

  41 335 87 18  41 335 87 95  41 345 85 53 41 345 63 25;

  fax 41 345 61 87

  Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej:

  Gabinet lekarski: 35, 41 347 05 60
  Dyżurka Pielęgniarek: 32