Aktualności

7 marca 2016

Systematycznie wzrasta liczba embolizacji patologii naczyniowych mózgu wykonywanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. To nowoczesne, małoinwazyjne zabiegi, za pomocą których leczone są niebezpieczne dla życia tętniaki i inne zmiany naczyń mózgowych. Wykrywa się je u coraz większej liczby pacjentów. Wewnątrznaczyniowe metody leczenie takich chorób są, dzięki małej inwazyjności, podobne do technik kardiologii interwencyjnej. Neurochirurg Igor Szydłowski opowiada, że w trakcie embolizacji, przez nakłucie tętnicy udowej wprowadzany jest specjalnie zaprojektowany cewnik, za pośrednictwem którego podawany jest materiał embolizacyjny, który zamyka daną patologię naczyniową. W wypadku tętniaków, są to platynowe spirale embolizacyjne, a w przypadku naczyniaków rodzaj specjalnego kleju tkankowego. Dzięki tej metodzie, można zatrzymać istniejący krwotok z uszkodzonego naczynia lub w trybie planowym zabezpieczyć wykrytą wcześniej patologię przed pęknięciem i bardzo poważnymi tego następstwami. – Największą zaletą tej metody jest to, że nie otwiera się głowy pacjenta, tylko stosuje się małoinwazyjne dojście – informuje Igor Szydłowski. Dodaje, że liczba chorych u których przeprowadza się embolizacje wzrasta. Obecnie, rocznie w Szpitalu Zespolonym w Kielcach wykonuje się około 100 takich zabiegów. – ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
3 marca 2016

Pacjenci z oddziałów szpitalnych i chorzy z zewnątrz mogą znaleźć wsparcie w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Jednostka składa się z Poradni i Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień. Tylko od początku tego roku, w ośrodku, zarejestrowanych zostało 350 osób. OTUiW ma ponad 20 letnią tradycję – został założony, jeszcze w strukturach dawnego WSZON przez doktora Krzysztofa Gąsiora. – Przyjmujemy pacjentów zmagającymi się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych ( alkohol, tzw. dopalacze, leki, nikotyna, narkotyki..) oraz z uzależnieniami behawioralnymi, czyli np. patologicznym hazardem, seksoholizmem, szkodliwym wzorcem używania komputera i Internetu itp.. W ośrodku udzielamy także pomocy członkom rodzin osób uzależnionych, rozumiejąc uwikłanie jakie może dawać życie z taką osobą. Oprócz wsparcia i programu terapeutyczno – edukacyjnego prowadzimy także krótkoterminową terapię par – opowiada Anna Szczepańska, kierownik OTUiW Szpitala Zespolonego. Dodaje, że główną metodą leczenia w ośrodku pozostaje psychoterapia – w Oddziale Dziennym trwa ok. 8 tygodni, a w Poradni około roku. Czas trwania leczenia dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjentów Anna Szczepańska podkreśla, że do udzielania ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
1 marca 2016

Kardiolodzy z Pracowni Hemodynamiki Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wykonali pierwsze w regionie zabiegi tzw. rotablacji. Operacje te przeprowadza się u osób z miażdżycą naczyń wieńcowych, w podeszłym wieku, z cukrzycą. Doktor nauk medycznych Wojciech Gutkowski – szef Pracowni Hemodynamiki w WSzZ, pod kierownictwem którego wykonano pierwszą rotablację, tłumaczy, że zabieg polega na „przewiercaniu” specjalnym borem, poruszającym się z prędkością 120-140 tys. obrotów na minutę, twardej, zwapniałej blaszki miażdżycowej. Wojciech Gutkowski dodaje, że z uwagi na strukturę i twardość zmiany zwężającej światło naczynia wieńcowego, u części pacjentów, nie można zastosować zwykłych balonów angioplastycznych. Pierwsze trzy zabiegi rotablacji, kardiolodzy ze Szpitala Zespolonego w Kielcach wykonali u pacjentów powyżej 80 roku życia: dwóch mężczyzn i jednej kobiety. Aterektomie rotacyjne czyli rotablacje są dedykowane właśnie szczególnie chorym w podeszłym wieku, cukrzykom. To osoby u których ewentualny zabieg kardiochirurgiczny wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Dotychczas chorzy tacy musieli poddawać się takim operacjom albo wyjeżdżać do ośrodków poza województwo świętokrzyskie. W Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ze...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
29 lutego 2016

Dwoje dzieci z objawami zatrucia tlenkiem węgla przebywa w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Natomiast na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej hospitalizowany jest 84-letni mężczyzna również poszkodowany przez czad. Ten bezwonny i bezbarwny gaz ma silne właściwości toksyczne i jest bardzo niebezpieczny. Do Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii WSzZ, w ostatnich miesiącach, trafiło 12 dzieci z objawami zatrucia tlenkiem węgla. Na Intensywnej Terapii Kardiologicznej hospitalizowanych było dotychczas z tego powodu, w tym sezonie grzewczym, troje dorosłych pacjentów. Czad, jak podkreślają lekarze, zagraża życiu. Doktor nauk medycznych Janusz Sielski – kierownik Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej zwraca uwagę, że tlenek węgla jest szczególnie niebezpieczny zwłaszcza dla osób, które wcześniej cierpiały na chorobę niedokrwienną serca. Objawy zatrucia czadem to: bóle i zawroty głowy, wymioty, zamroczenia, omdlenia, utrata przytomności, a nawet drgawki. Zatrucie tlenkiem węgla może zakończyć się śmiercią. Dlatego, tak ważne są regularne kontrole techniczne przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych oraz używanie sprzętów sprawnych technicznie i spełniających wszelkie normy. W mieszkaniach, jak radzą służby ratunkowe, warto zainstalować równie...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
26 lutego 2016

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach cały czas czeka na rozstrzygnięcia w sprawie utworzenia na bazie oddziałów placówki, pierwszego w regionie Centrum Urazowego. Sprawa jest niezwykle istotna z punktu widzenia całego województwa świętokrzyskiego, które nie posiada takiego ośrodka. W podobnej sytuacji jest jedynie województwo pomorskie.  Szefostwo Szpitala Zespolonego jest również gotowe, by na bazie oddziałów pediatrycznych, stworzyć Centrum Urazowe dla dzieci. Minister Zdrowia wydał w styczniu br. rozporządzenie w tej sprawie. Zdaniem uznanych autorytetów w dziedzinie medycyny ratunkowej, utworzenie Centrum Urazowego dla osób dorosłych w Kielcach, pozwoli na zmniejszenie śmiertelności z powodu urazów oraz liczby powikłań w wyniku wielonarządowych obrażeń ciała. Pacjenci w stanach ciężkich, w jednym miejscu, będą mieli zapewnioną szybką i kompleksową diagnostykę, a później leczenie. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach spełnia większość wymogów związanych z utworzeniem Centrum Urazowego – konieczna jest jednak jeszcze rozbudowa i doposażenie placówki. Szpital na kieleckim Czarnowie jest ośrodkiem referencyjnym dla województwa świętokrzyskiego i wielospecjalistycznym, dynamicznie rozwijającym się podmiotem leczniczym, w strukturach którego działa kilkadziesiąt oddziałów, w tym wiele zab...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
23 lutego 2016

Nie maleje liczba zachorowań na grypę wśród pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Chorują zwłaszcza dzieci hospitalizowane na oddziałach pediatrycznych. Przypominamy o podstawowych zasadach, do których powinny stosować się osoby przebywające w szpitalu. W Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Szpitala Zespolonego cały czas obowiązuje ZAKAZ ODWIEDZIN! Przy dziecku może przebywać wyłącznie jeden, zdrowy opiekun. Do szpitala nie powinny W OGÓLE wchodzić osoby: przeziębione, z katarem, grypą, biegunką, wymiotami czy innymi problemami żołądkowo-jelitowymi, a także z otwartymi ranami. Do szpitala nie powinny przychodzić osoby, które miały kontakt z kimś, kto miał infekcję! Przed kontaktem z hospitalizowanym chorym należy umyć ręce. Tak, jak i w momencie opuszczania oddziału, jeśli brało się udział w opiece nad pacjentem. Jeśli pacjent został umieszczony w izolatce, zgodę na odwiedziny, powinien wyrazić personel medyczny, do którego zaleceń należy się dokładnie stosować. Opiekunowie powinni przebywać przy dziecku i nie chodzić po oddziale. Nie należy siadać na łóżku pacjenta, tylko na przeznaczonym do tego krześle. Do szpitala nie powinny być w ogóle zabierane dzieci, które nie wymagają pomocy lekarskiej.  

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
22 lutego 2016

Klinika Otorynolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach została 22 lutego symbolicznie otwarta po trwającym ponad dwa miesiące remoncie. – Pacjenci są zadowoleni z lepszych warunków – mówił w trakcie uroczystości Tadeusz Mierzwa, kierownik kliniki. Na oddziale wykonano m.in.: nowe posadzki, podwieszane sufity, instalacje: elektryczną i oświetleniową, pomalowano ściany oraz wyremontowano łazienki w części dziecięcej i dla dorosłych. Lekarze zyskali dodatkowy pokój. Klinikę wyposażono w nowe meble. Andrzej Domański – dyrektor WSzZ zaznaczył, że pieniądze na remont udało się wygospodarować ze środków własnych szpitala, mimo trudnych czasów w służbie zdrowia. Remont był związany z realizacją programu dostosowawczego. Obowiązek taki nakłada na szpital ustawa o działalności leczniczej. W uroczystym otwarciu kliniki wzięli udział, obok dyrekcji i pracowników, zaproszeni goście: Zofia Wilczyńska – szefowa świętokrzyskiego NFZ, Marek Szczepanik – członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za zdrowie w regionie i Tadeusz Kowalczyk – szef Rady Społecznej WSzZ. Klinika Otorynolaryngologii, w obecnej lokalizacji, działa od 1968 roku, czyli od początku istnienia Szpitala Zespolonego. Zespół oddziału tworzy 10 lekarzy i ponad 20 pielęgniarek. Kierownik kliniki – Tadeusz Mierzwa jest konsul...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
21 lutego 2016

Paweł Skowronek – kierownik Kliniki Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach został Lekarzem Roku 2015 w województwie świętokrzyskim, w plebiscycie Echa Dnia. Zdobył też pierwsze miejsce w Kielcach oraz został uznany za najlepszego ortopedę zeszłego roku. W dziedzinie dermatologii nagrodę otrzymała Sylwia Cyran – Stemplewska z Kliniki Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Wyróżniono również lekarzy opiekujących się dziećmi z naszej placówki : Grażyna Karolczyk – kierownik Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej zajęła wysokie, szóste miejsce w Kielcach. Zdzisław Domagała został doceniony w dziedzinie pediatrii. Na lekarzy w plebiscycie głosowali czytelnicy Echa Dnia oraz specjalna kapituła. Dyrektor Andrzej Domański, w trakcie gali Lekarz Roku, uhonorował również trzy osoby zaangażowane w rozwój szpitala: Dorotę Adamczyk -Krupską – kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSzZ, Grażynę Karolczyk oraz Jarosława Miszczuka- kierownika Kliniki Chirurgii Naczyniowej Szpitala Zespolonego. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

...
Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
19 lutego 2016

W Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach potwierdzono pierwszy przypadek grypy AH1N1. Lekarze uspokajają, że nie ma powodów do paniki. Jednocześnie, apelują do opiekunów hospitalizowanych dzieci, by rygorystycznie stosowali się do zasad higieny i obowiązującego od zeszłego tygodnia zakazu odwiedzin na oddziałach pediatrycznych. Przy chorym dziecku może przebywać jedna, zdrowa osoba. Wszyscy wchodzący na oddziały powinni pozostawiać odzież wierzchnią w szatni. Do tego, konieczna jest stała dezynfekcja rąk. Do szpitala nie powinny w ogóle wchodzić osoby z różnego typu infekcjami wirusowymi!!! Chorzy dorośli stanowią bowiem zagrożenie dla hospitalizowanych dzieci. Grażyna Trznadel – zakaźnik, pediatra zaleca wszystkim szczepienia przeciwko grypie, które mogą uchronić przed chorobą, albo złagodzić jej przebieg. Odporność po szczepieniu nabywa się po kilkunastu dniach. Lekarka zwraca też uwagę na tak podstawowe kwestie, jak częste mycie rąk, używanie jednorazowych chusteczek do nosa i unikanie kontaktu z osobami chorymi.   Źródło fot: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach O grypie można przeczytać m.in.: na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego – http://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/287-grypa-sezonowa.  ...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy
18 lutego 2016

Na przełomie lutego i marca odbędzie się XV Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy. Jak co roku, wezmą w nim również udział lekarze ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Od poniedziałku, 29 lutego do piątku, 4 marca, w godzinach 10 -13, telefonicznie ( pod numerami tel: 41 303 33 26 bądź 41 303 32 64) bądź osobiście w Oddziale Pulmonologiczno – Alergologicznym oddziałów pediatrycznych będzie można skorzystać z konsultacji specjalistów albo wykonać badanie poziomu chlorku w pocie. Informuje o tym Elżbieta Kołodziej, pulmonolog i pediatra. Jak dodaje, Oddział Pulmonologiczno – Alergologiczny ŚCP jest jedynym miejscem w województwie świętokrzyskim, gdzie leczeni są pacjenci z mukowiscydozą. Pod stałą kontrolą ośrodka jest 37 chorych. Zespół zajmuje się również dorosłymi z mukowiscydozą, którzy są tu leczeni od dzieciństwa. Na przestrzeni lat, długość życia chorych z mukowiscydozą uległa znacznemu wydłużeniu. Dlatego, zdaniem Elżbiety Kołodziej, konieczne jest stworzenie ośrodków, które będą opiekować się dorosłymi z tym schorzeniem. Mukowiscydoza jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi, a objawia się tym, że organizm produkuje nadmiernie lepki śluz, który powoduje zaburzenia we wszystkich narządach posiadających gruczoły śluz...

Opublikowano w aktualnosci przez Rzecznik Prasowy