Zasady odwiedzin

Każde odwiedziny muszą być uzgodnione z kierownikiem kliniki /oddziału bądź z upoważnioną do tego osobą oraz muszą przebiegać w reżimie sanitarnym.