logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Struktura organizacyjna:

– Kliniczny Oddział Leczenia Udarów Mózgu – 48 łóżek w tym 6 łóżek w Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz 14 stanowisk monitorowania parametrów życiowych.

 

Adres:
Świętokrzyskie Centrum Neurologii, III piętro

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

 

Telefony:

Sekretariat Klinicznego Oddziału Leczenia Udarów Mózgu: (41) 36-71-377

Izba Przyjęć: (41) 36-71-222

Dyżurka pielęgniarek: (41) 36-71-309

 

Kierownik: dr n. med. Jacek Antecki – specjalista neurolog

Z-ca Kierownika: lek. Aleksandra Rusakowska – specjalista neurolog

Konsultant ds. naukowo-dydaktycznych: prof. Grzegorz Kozera 

Pielęgniarz Koordynujący: mgr piel Paweł Bojarski – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego,a anestezjologicznego i intensywnej terapii

Z-ca pielęgniarza Koordynującego: mgr Anna Syroka – specjalista pielęgniarstwa internistycznego


Kliniczny Oddział Leczenia Udarów Mózgu zapewnia kompleksową, wysokospecjalistyczną opiekę neurologiczną dla hospitalizowanych pacjentów z chorobami naczyniowymi mózgu. Współpracując z Pracownią Radiologii Zabiegowej stanowi CILUM (Centrum Inwazyjnego Leczenia Udaru Mózgu) dla województwa Świętokrzyskiego – wykonując zabiegi leczenia inwazyjnego ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu (trombektomii mechaniczna).

Rocznie w KOLUM jest hospitalizowanych ponad 1500 pacjentów, z wysokim odsetkiem wśród pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu leczonych fibrynolitycznie i inwazyjnie za pomocą trombektomii mechanicznej (ponad 250 przypadków rocznie), zapewniając leczenie pacjentów zgodnie z wytycznymi Europejskich i Światowych Towarzystw Neurologicznych.

 

Działalność:

– diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja pacjentów z chorobami naczyniowymi mózgu;

– leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu zgodnie z najnowszymi wytycznymi (leczenie trombolityczne i trombektomią mechaniczną);

– leczenie udarów krwotocznych zgodnie z aktualną wiedzą;

– diagnostyka i leczenie pacjentów z przemijającymi epizodami naczyniowymi mózgu.

Skip to content