Rada Społeczna Szpitala

Rada Społeczna Szpitala wraz z Zarządzem Szpitala podejmuje istotne decyzje wpływające na jego rozwój i strategię działania.

 

Skład:

  • – Przewodniczący – Marek Bogusławski
  • – Członek – Profesor UJK Grażyna Nowak-Starz
  • – Członek – Agata Binkowska
  • – Członek – Andrzej Pruś
  • – Członek – Mieczysław Gębski
  • – Członek – Grzegorz Banaś