Poradnia Okulistyczna

Poradnia zapewnia ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorób oczu.
Zasady udzielania świadczeń i organizacja pracy Poradni są zgodne z § 12 Regulaminu.
Poradnia dysponuje Pracownią Pleoptyczno – Ortoptyczną świadczącą usługi w zakresie rehabilitacji mającej na celu poprawę ostrości wzroku oraz uzyskanie prawidłowego obuocznego widzenia.
Podstawowe zadania:
konsultacja i leczenie pacjentów kierowanych z oddziałów i poradni WSSD,
konsultacja i leczenie pacjentów, kierowanych z innych jednostek ochrony zdrowia, wymagających specjalistycznej porady oraz ukierunkowania leczenia,
prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji Poradni.