Poradnia Neurochirurgiczna

 
Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna jest w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Głównym zadaniem Przychodni Przyszpitalnej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.
Ponadto zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu leczenia.
Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
W skład Przychodni Przyszpitalnej wchodzi też Pobieralnia Badań Laboratoryjnych czynna codziennie w godzinach 07:15 – 09:00.
Dzięki działalności Przychodni Przyszpitalnej pacjenci objęci są opieką ambulatoryjną oraz opieką poszpitalną, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. Dążymy do poprawy warunków lokalowych, mobilizujemy pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 
Poradnia Neurochirurgiczna wchodzi w skład Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej. Mieści się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii przy ul. Grunwaldzkiej 45 na I piętrze (Poradnia Kardiologiczna). Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, przez internet lub telefonicznie pod numerem (41) 36-71-480.
 
Kierownik: lek. med. Bogusław Kupis
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Marzena Jaworska-Kurek
 
Lekarze przyjmujący Pacjentów:
Jacek Dreczka
Jacek Gołębiowski
Arkadiusz Michaluk
Jacek Stypuła
Agnieszka Wuttke
Marcin Kotarowski
 
 
Poradnia świadczy usługi z zakresu neurochirurgii.
 
 
Poniedziałek: 7.00 – 14.35
Wtorek: 7.00 – 14.35
Środa: 7.00 – 14.35
Czwartek: 7.00 – 18.00
Piątek: 7.00 – 14.35