Poradnia Diabetologiczna

Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna jest w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Głównym zadaniem Przychodni Przyszpitalnej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.
Ponadto zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
W skład Przychodni Przyszpitalnej wchodzi też Pobieralnia Badań Laboratoryjnych czynna codziennie w godzinach 07:15 – 09:00.
Dzięki działalności Przychodni Przyszpitalnej pacjenci objęci są opieką ambulatoryjną oraz opieką poszpitalną, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. Dążymy do poprawy warunków lokalowych, mobilizujemy pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Poradnia Diabetologiczna wchodzi w skład Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej. Mieści się w budynku przy ul. Artwińskiego 6 na I piętrze. Rejestracja do poradni (znajdująca się na parterze) odbywa się osobiście, przez internet lub telefonicznie pod numerem (41) 36-71-255.
Gabinet pielęgniarki diabetologicznej – nr tel. (41) 36-71-590.

E-mail: przychodnia.przyszpitalna@wszzkielce.pl

Kierownik: mgr Katarzyna Arent
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Marzena Jaworska-Kurek

Lekarze przyjmujący w poradni:

Magdalena Dolecka-Ślusarczyk

Małgorzata Walczyńska – Król

Ewa Jóźwicka
Pielęgniarki:
Jolanta Gruszka
Sabina Turek
Dietetyk:
Agnieszka Pawłowska

 

Poradnia świadczy usługi z zakresu diabetologii, zajmuje się leczeniem cukrzycy i jej powikłań.

Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek: 7.00 – 14.00
Czwartek: 7.00 – 19.00