Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna jest w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Głównym zadaniem Przychodni Przyszpitalnej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.
Ponadto zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu leczenia.
Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
W skład Przychodni Przyszpitalnej wchodzi też Pobieralnia Badań Laboratoryjnych czynna codziennie w godzinach 07:15 – 09:00.
Dzięki działalności Przychodni Przyszpitalnej pacjenci objęci są opieką ambulatoryjną oraz opieką poszpitalną, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. Dążymy do poprawy warunków lokalowych, mobilizujemy pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Poradnia Chirurgii Naczyniowej wchodzi w skład Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej. Mieści się w budynku przy ul. Artwińskiego 6. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, przez internet lub telefonicznie pod numerem (41) 36-71-255.

Kierownik: lek. med. Bogusław Kupis
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Marzena Jaworska-Kurek

Lekarze przyjmujący pacjentów:
Anna Szarnecka-Sojda

Krzysztof Nowak

Anna Barczak

– Diagnostyka chorób naczyń

– Badania  usg doopler, abi system

– Konsultacje naczyniowe

– Kwalifikacje do zabiegu operacyjnego

– Kontrola po zabiegach operacyjnych

Czynne:

Poniedziałek  9.00 – 15.00

Wtorek  8.00 – 12.00

Środa  8.00 – 18.00

Czwartek  9.00 – 15.00

Piątek  8.00 – 14.00