Poradnia Anestezjologiczna dla Dzieci

Numer telefonu: 41 303 32 16

Uprzejmie prosimy aby zapoznali się Państwo z treścią poniższych dokumentów:

1.Obowiązuje przygotowanie dziecka przed operacją i znieczuleniem.
2.Rodzaje znieczulenia stosowane u dzieci.
3.Konsultacje anestezjologiczne przed znieczuleniem. Zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
4.Anestezjologiczna ankieta kwalifikacyjna.

Pierwsza konsultacja przedoperacyjna, najpóźniej 7 dni przed przyjęciem dziecka do szpitala, odbywa się w formie e-wizyty.

Prosimy aby Państwo byli przygotowani do udzielenia informacji odpowiadających na pytania zawarte w dokumencie „Kwalifikacyjna ankieta anestezjologiczna”.

Prosimy o przygotowanie dokumentów medycznych zawierających ważne informacje dotyczące przeszłości zdrowotnej:
– książeczki zdrowia dziecka
– karty informacyjnej z pobytów w szpitalu
– wyników posiadanych badań dodatkowych takich jak np. : ekg, echo serca, eeg, TK, RM, konsultacje specjalistyczne, itp.