Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa

Baza:
Klinika stanowi wyodrębniony budynek, dysponuje 45 łóżkami oraz 7 łóżkami intensywnej terapii, własnymi 2 salami w pełni wyposażonymi w sprzęt operacyjny.

Oddział dysponuje:
– szerokim zapleczem diagnostycznym: USG Dopplerowskie, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, angiografia mózgowa, badania izotopowe
– nowoczesnym wyposażeniem: neuronawigacja, mikroskop operacyjny, nóż ultradźwiękowy, kraniotomy szybkoobrotowe, respiratory, pompy infuzyjne, stół do operacji schorzeń kręgosłupa.

Lekarze Kliniki prowadzą Poradnię Neurochirurgii i Neurotraumatologii, gdzie są konsultowani, diagnozowani i leczeni pacjenci z innych poradni oraz pacjenci po leczeniu operacyjnym w Oddziale.

Adres:
ul. Grunwaldzka 4525-736 Kielce
Telefony:
41 36 71 272; 41 36 71 412; 41 36 71 271; 41 36 71 422

Kierownik: Sebastian Podlewski, specjalista neurochirurgii

 

 

 

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Ewa Jachymczyk

Kadra:
– 6 lekarzy z II stopniem specjalizacji z zakresu Neurochirurgii
– 4 lekarzy w trakcie specjalizacji
– 3 lekarzy ze stopniem dr n. med.
– psycholog
– 43 pielęgniarki
– 1 technik rehabilitacji

dr n. med. Jacek Stypuła
lek. Jacek Dreczka
lek. Igor Szydłowski
lek. Arkadiusz Michaluk
lek. Agnieszka Wuttke
lek. Natalia Gołębiowska
lek. Marcin Kotarowski
lek. Zbigniew Wolszczak
lek. Adam Kłębczyk

 

W Klinice wykonuje się zabiegi w zakresie następujących chorób i patologii:
1) urazy mózgu
2) guzy mózgu i kanału kręgowego
3) tętniaki i naczyniaki mózgu
4) schorzenia kręgosłupa
– przepukliny tarczy międzykręgowych w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym
– niestabilności i kręgozmyki
– choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa wszystkich odcinków
W tym zakresie przeprowadza się operacje:
– mikrodisketomii
– stabilizacji otwartych i przezskórnych
– dekompresji
– wertebro i kyfoplastyki
– stabilizacji potyliczo-kręgowej
– protezowanie „dysków” i trzonów kręgów
– zabiegi małoinwazyjne
5) Zabiegi wewnątrznaczyniowe
– leczenie tętniaków
– naczyniaków
– wczesnych udarów mózgu
6) Wodogłowie
– operacje endoskopowe i zastawkowe
7) Wady pogranicza czaszkowo-kręgowego, jamistości rdzenia
8) Cieśni nadgarstka
9) Wady kręgosłupa
10) Wczesna rehabilitacja pooperacyjna

Odwiedziny w Klinice odbywają się w godzinach:
Intensywna Terapia : 11:00 – 12:00 oraz 16:30 – 17:30
Sale ogólne : 10:00 – 19:00
Sala pooperacyjna : nie ma odwiedzin