Klinika Nefrologii

Klinika Nefrologii przyjmuje pacjentów dorosłych. Świadczenia diagnostyczne i leczenie ukierunkowane są na schorzenia z zakresu nefrologii. W Klinice wykonuje się pełną diagnostykę i leczenie schorzeń pierwotnych i wtórnych nerek.
Klinika dysponuje 20 łóżkami. W strukturze Kliniki mieści się: Ośrodek Dializ z 16 stanowiskami do hemodializ oraz Ośrodek Dializ Otrzewnowych. Klinika współpracuje z Poradnią Nefrologiczną (gdzie lekarze prowadzą wstępną diagnostykę, opiekę pozaszpitalną oraz konsultacje na rzecz pacjentów z regionu) z Poradnią Urologiczną oraz z zespołem chirurgów naczyniowych.

nefrologia 1   nefrologia 2

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Personel lekarski:
Kierownik: dr hab. n. med. prof. UJK, spec. nefrolog, chorób wewnętrznych orasz medycyny rodzinnej Andrzej Jaroszyński
Z-ca kierownika: dr n. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Paweł Wróbel
lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Grzegorz Gwóźdź
lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Magdalena Syska
lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Iwona Soboń
lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Alejandro Coloma
lek. med. spec. chorób wewnętrznych Katarzyna Kuźmiak
lek. med. Agnieszka Zawadzka-Domańska
lek. med. Michalina Zagańczyk-Bączek
lek. med. Aneta Ciołak

Personel pielęgniarski składający się z 26 pielęgniarek:
Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Iwona Feigel
6 magistrów pielęgniarstwa
6 pielęgniarek ze specjalizacja z Pielęgniarstwa Zachowawczego
14 pielęgniarek dyplomowanych
3 techników oraz 2 dezynfektorów.

IMG_0436  nefrologia

W Klinice wykonuje się:
– kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę nad chorymi z kłębuszkowym zapaleniem nerek
– leczenie nerkozastępcze przy pomocy przewlekłej hemodializoterapii lub ambulatoryjnych dializ otrzewnowych w systemie CADO i ADO
– leczenie powikłań nerkowych choroby nadciśnieniowej
– leczenie zachowawcze kamicy dróg moczowych oraz powikłań infekcji układu moczowego
– leczenie i zapobieganie progresji nefropatii cukrzycowej i torbielowatości nerek
– zabiegi LDL – aferezy
– zabiegi plazmaferezy
– przygotowania do przeszczepu nerek oraz opieka nad pacjentem po przeszczepie.

Chorych można odwiedzać po wizycie lekarskiej do godziny 20:00.