logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Kliniczny Oddział Nefrologii i Transplantologii Nerek ze Stacją Dializ przyjmuje pacjentów dorosłych. Świadczenia diagnostyczne i lecznicze są ukierunkowane na schorzenia z zakresu nefrologii i transplantologii. Kliniczny Oddział Nefrologii i Transplantologii Nerek dysponuje 17 łóżkami. W Oddziale wykonuje się pełną diagnostykę i leczenie schorzeń pierwotnych i wtórnych nerek własnych oraz przeszczepionych. W strukturze Oddziału mieści się Stacja Dializ z 18 stanowiskami do hemodializy oraz Ośrodek Dializ Otrzewnowych. Przy Oddziale funkcjonuje również Ośrodek Kwalifikacyjny do przeszczepienia nerki, który kwalifikuje pacjentów zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego. Kliniczny Oddział Nefrologii i Transplantologii Nerek posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu nefrologii (10 miejsc akredytowanych), transplantologii klinicznej dla lekarzy specjalności zachowawczych (1 miejsce akredytowane) oraz chorób wewnętrznych (6 miejsc akredytowanych). Oddział współpracuje z Poradnią Nefrologiczną i Transplantacyjną, gdzie lekarze prowadzą wstępną diagnostykę pozaszpitalną, leczenie oraz konsultacje na rzecz pacjentów z regionu.

 

Kierownik: dr n. med. Paweł Wróbel – spec. nefrolog, chorób wewnętrznych, specjalista transplantologii klinicznej

Z-ca kierownika: lek. med. Iwona Soboń – spec. nefrolog, chorób wewnętrznych

Z-ca kierownika lek. med. Magdalena Syska – spec. nefrolog, chorób wewnętrznych

Pielęgniarka koordynująca: mgr Iwona Feigel

 

W Oddziale wykonuje się:

– kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę nad chorymi z kłębuszkowym zapaleniem nerek,

– przygotowanie do przeszczepienia nerki oraz opieka nad pacjentem po transplantacji.

– leczenie nerkozastępcze przy pomocy przewlekłej hemodializoterapii lub ambulatoryjnych dializ otrzewnowych w systemie CADO i ADO,

– leczenie powikłań nerkowych choroby nadciśnieniowej,

– leczenie zachowawcze kamicy dróg moczowych oraz powikłań infekcji układu moczowego,

– leczenie i zapobieganie progresji nefropatii cukrzycowej i torbielowatości nerek,

– zabiegi plazmaferezy.

 

Chorych można odwiedzać po wizycie lekarskiej do godziny 20:00.

Numery telefonów – Kliniczny Oddział Nefrologii i Transplantologii Nerek ze Stacją Dializ
Kierownik41-367-13-274327
Pielęgniarka Koordynująca 41-367-13-414341
Pokój lekarski – Oddział Nefrologii41-367-12-374237
Pielęgniarki – Oddział Nefrologii41-367-12-344234
Pokój lekarski – Stacja Dializ 41-367-12-234223
Pielęgniarki – Stacja Dializ 41-367-12-354235
Sekcja Techniczna41-367-15-674567
Ośrodek Kwalifikacyjny do przeszczepienia nerki41-367-15-164516
Ośrodek Dializoterapii Otrzewnowej41-303-36-163616
Skip to content