Kliniczny Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ

Kliniczny Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ przyjmuje pacjentów dorosłych. Świadczenia diagnostyczne i lecznicze są ukierunkowane na schorzenia z zakresu nefrologii. Kliniczny Oddział Nefrologii dysponuje 17 łóżkami. W Oddziale wykonuje się pełną diagnostykę i leczenie schorzeń pierwotnych i wtórnych nerek. W strukturze Oddziału mieści się Stacja Dializ z 18 stanowiskami do hemodializy oraz Ośrodek Dializ Otrzewnowych. Kliniczny Oddział Nefrologii posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu nefrologii (6 miejsc akredytacyjnych) oraz chorób wewnętrznych (6 miejsc akredytacyjnych). Oddział współpracuje z Poradnią Nefrologiczną, gdzie lekarze prowadzą wstępną diagnostykę pozaszpitalną oraz konsultacje na rzecz pacjentów z regionu. .

nefrologia 1   nefrologia 2

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Budynek Główny – I piętro

 

Personel lekarski:
Kierownik: dr n. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych, specjalista transplantologii klinicznej Paweł Wróbel

Z-ca kierownika: lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Iwona Soboń
Z-ca kierownika lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Magdalena Syska

dr n. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Krzysztof Bidas

lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Grzegorz Gwóźdź
lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Katarzyna Kuźmiak
lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Elena Pękalska
lek. med. spec. nefrolog, chorób wewnętrznych Alejandro Coloma
lek. med. specjalista nefrolog Agnieszka Zawadzka- Domańska
lek. med. specjalista chorób wewnętrznych Paweł Pietruszewski
lek. med. Michalina Zagańczyk-Bączek
lek. med. Aneta Ciołak
lek. med. Dagmara Jabłońska
lek. med. Katarzyna Sojka
lek. med. Klaudia Papros

 

Lekarze współpracujący z Oddziałem:

lek. med. specjalista nefrolog, chorób wewnętrznych Urszula Chonin
lek. med. specjalista nefrolog, chorób wewnętrznych Ewa Szałas

Personel pielęgniarski składający się z 33 pielęgniarek:

Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Iwona Feigel

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej : mgr piel. Żebrowska Gabriela

14 magistrów pielęgniarstwa ze specjalizacją
6  magistrów pielęgniarstwa
3  licencjat pielęgniarstwa
3 dyplomowane ze specjalizacją
7 dyplomowanych
2 techników oraz 1 dezynfektor

 

IMG_0436  nefrologia

W Oddziale wykonuje się:
– kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę nad chorymi z kłębuszkowym zapaleniem nerek
– leczenie nerkozastępcze przy pomocy przewlekłej hemodializoterapii lub ambulatoryjnych dializ otrzewnowych w systemie CADO i ADO
– leczenie powikłań nerkowych choroby nadciśnieniowej
– leczenie zachowawcze kamicy dróg moczowych oraz powikłań infekcji układu moczowego
– leczenie i zapobieganie progresji nefropatii cukrzycowej i torbielowatości nerek
– zabiegi plazmaferezy
– przygotowania do przeszczepu nerek oraz opieka nad pacjentem po przeszczepie.

 

Chorych można odwiedzać po wizycie lekarskiej do godziny 20:00.

 

 

Numery telefonów – Kliniczny Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ
Kierownik 41-367-13-27 4327
Pielęgniarka Koordynująca  41-367-13-41 4341
Pokój lekarski – Oddział Nefrologii 41-367-12-37 4237
Pielęgniarki – Oddział Nefrologii 41-367-12-34 4234
Pokój lekarski- Stacja Dializ  41-367-12-23 4223
Pielęgniarki – Stacja Dializ  41-367-12-35 4235
Sekcja Techniczna 41-367-15-67 4567