logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Klinika Kardiochirurgii jest częścią Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

 

W skład oddziału wchodzi:

– Oddział łóżkowy kardiochirurgiczny – 15 łóżek (1 łóżko intensywnego nadzoru)

– Blok Operacyjny – 2 sale operacyjne

– Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii nr 2 (14 łóżek).

 

Blok Operacyjny posiada 2 sale operacyjne wyposażone w 3 aparaty do znieczulenia ogólnego najnowszej generacji, 3 aparaty do krążenia pozaustrojowego, aparat do oxymetrii mózgowej, aparat do pozaustrojowego utlenowania krwi – ECMO, pompę centryfugalną do wspomagania serca, Cell saver oraz dwie pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Klinika posiada własny aparat do Echokardiografii.

 

Raport z dyżuru rozpoczyna się o godz. 07:00 a wizyta lekarska prowadzona przez kierownika kliniki o 07:30. Planowe zabiegi operacyjne rozpoczynają się o godz. 08:00. Praca personelu pielęgniarskiego odbywa się w trybie zmianowym 12 godzinnym.

 

Przychodnia przyszpitalna czynna codziennie od 07:15 do 08:30.

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

 

Kontakt:

e-mail: kardiochirurgia@wszzkielce.pl

tel. (41) 36-71-399

sekretariat (41) 36-71-299

fax. (41) 36-71-298

Pielęgniarki (41) 36-71-466

Pielęgniarka koordynująca Kliniki Kardiochirurgii tel. (41) 36-71-547

Pielęgniarka koordynująca Bloku Operacyjnego tel. (41) 36-71-463

Kierownik: dr n. med. Edward Pietrzyk

 

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Lidia Kaczmarczyk

 

W klinice wykonuje się średnio 550 – 600 zabiegów kardiochirurgicznych rocznie. Najczęściej są to:

– pomostowania aortalno-wieńcowe z użyciem krążenia pozaustrojowego i na bijącym sercu

– wymiana zastawek serca

– plastyka zastawek serca

– tętniaki aorty występującej i łuku aorty

– wady serca wrodzone i nabyte

– ubytki w przegrodach międzykomorowych i międzyprzedsionkowych

– urazy serca i dużych naczyń

– guzy serca

– leczenie powikłań w/w procedur.

 

Odwiedziny chorych w Klinice Kardiochirurgii odbywają się codziennie od godz. 12:00 do godz. 18:00

 

Skip to content