logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Oddział pełni całodobowy dyżur dla pacjentów z chorobami naczyń obwodowych. Oprócz bazy łóżkowej z salami intensywnego nadzoru, posiada  dwie sale zabiegowo-opatrunkowe i pracownie diagnostyczną chorób naczyń, gdzie wykonuje się badania USG DOOPLER – COLOR naczyń obwodowych, docelowo również kapilaroskopie.

 

Lekarze z oddziału przyjmują w Poradni Chirurgii Naczyniowej.

 

Zakres działalności oddziału obejmuje chirurgię aorty i tętnic kończyn w trybie planowym (tętniaki aorty i tętnic obwodowych, przewlekłe niedokrwienie kk dolnych) zabiegi w trybie nagłym i pilnym – urazy naczyniowe, ostre niedokrwienie kk dolnych i górnych, pęknięte tętniaki aorty, rozwarstwienia aorty, udrażnianie tętnic szyjnych metodą otwartą i wewnątrznaczyniową, wytwarzanie dostępu naczyniowego dla potrzeb dializoterapii.

 

Oddział dysponuje pełnymi możliwościami zabiegów otwartych i wewnątrznaczyniowych (EVAR – wewnątrznaczyniowa eliminacja tętniaków aorty, PTA – poszerzenie tętnic obwodowych balonami. Stentowanie tętnic obwodowych).

 

Klinika współpracuje z ośrodkami referencyjnymi w zakresie chirurgii naczyniowej i radiologii zabiegowej w Warszawie i Lublinie.

  

Kierownik: dr n. med. Jarosław Miszczuk, tel. (41) 36-71-402

Pielęgniarka koordynująca: spec. piel. chir. Beata Puk, tel. (41) 36-71-525

Skip to content