Inne

Wojewódzki Szpital Zespolony Kielcach

Przedsięwzięcie „Utylizacja odpadów w związku z Covid-19 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” o wartości 17 944,44 PLN zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach