logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

ŚCK ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami kardiologicznymi w kraju i w najbliższym regionie. Prowadzi specjalizacje lekarskie z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych. Stanowi ważne zaplecze naukowe i szkoleniowe dla studentów medycyny, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

I Klinika Kardiologii i Elektroterapii zlokalizowana jest na II piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Klinika posiada 46 łóżek, w tym 6 monitorowanych stanowisk na salach intensywnego nadzoru kardiologicznego.

 

Klinika zapewnia kompleksową, wysokospecjalistyczną opiekę kardiologiczną dla hospitalizowanych pacjentów, połączoną z inwazyjną oraz nieinwazyjną diagnostyką chorób układu krążenia. Specjalistyczna wiedza, wysokie umiejętności oraz doświadczenie zespołu lekarzy i pielęgniarek pozwalają na prowadzenie skutecznej terapii:

– choroby wieńcowej

– nadciśnienia tętniczego

– niewydolności serca

– zaburzeń rytmu i przewodzenia.

 

Klinika oferuje także pełen zakres zabiegów w dziedzinie elektroterapii (implantacje kardiostymulatorów, ICD, CRT oraz badania elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji).

 

Sale intensywnego nadzoru kardiologicznego, wyposażone w aparaturę do stałego monitorowania funkcji życiowych chorego, służą leczeniu najbardziej zagrożonych chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, ciężką niewydolnością serca lub groźnymi zaburzeniami rytmu. Tutaj prowadzona jest także opieka nad pacjentami w pierwszej dobie po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych.

 

Całodobowa opieka nad pacjentami prowadzona w klinice zapewnia bezpieczeństwo chorych oraz zachowanie ciągłości diagnostyki i terapii. O każdej porze pracujący w klinice lekarze i pielęgniarki są gotowi do udzielenia profesjonalnej pomocy chorym.

 

W naszej codziennej pracy z  pacjentami nie zapominamy o szeroko pojętej prewencji chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji i właściwego leczenia najczęstszych czynników ryzyka, takich jak: zaburzenia gospodarki lipidowej i cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość i nadwaga oraz nikotynizm.

 

W ramach kliniki działa Pracownia Echokardiografii (akredytacja SEPTK), w której wykonywane są przezklatkowe oraz przezprzełykowe badania echokardiograficzne (około 2500 badań rocznie)

 

W Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej zespół I Kliniki Kardiologii lekarze prowadzą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w poradniach:

– Zaburzeń Rytmu Serca 

– Nadciśnienia Tętniczego

– Poradni Niewydolności Serca

– Poradni Kontroli ICD i CRT 

 

W klinice prowadzona jest także działalność naukowa i dydaktyczna. Cyklicznie organizowane są kursy specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii oraz konferencje szkoleniowe dla lekarzy z całego województwa świętokrzyskiego. Lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii lub chorób wewnętrznych mogą odbywać staże specjalizacyjne z kardiologii korzystając z wiedzy i pomocy lekarzy kliniki oraz  dostępnej aparatury medycznej.

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

Kielce, 25-736

 

Kontakt:

Sekretariat: tel.: (41) 36-71-510; fax: (41) 36-71-396

Gabinet lekarski: (41) 36-71-391

Gabinet lekarski – sale intensywnego nadzoru kardiologicznego: (41) 36-71-392

Główna dyżurka pielęgniarska: (41) 36-71-390

Pracownia echokardiografii: (41) 36-71-460

Kierownik: prof. dr  hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Zastępca Kierownika: dr n. med. Dawid Bąkowski

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Beata Wojtasińska

 

Kierownikiem kliniki jest prof. dr hab. n.med. Beata Wożakowska–Kapłon, specjalista kardiologii, hipertensjologii oraz chorób wewnętrznych, wojewódzki konsultant w dziedzinie hipertensjologii..

 

Zakres działalności:

– koronarografia, angiografia pomostów naczyniowych, angiografia tętnic obwodowych

– angioplastyka tętnic wieńcowych z implantacją stentów metalowych oraz powlekanych

– implantacja kardiostymulatora

– implantacja kardiowertera-defibrylatora serca (ICD)

– implantacja stymulatora resynchronizującego serce (CRT)

– programowanie i kontrola urządzeń do elektroterapii

– badanie elektrofizjologiczne (EPS), ablacja podłoża zaburzeń rytmu

– kardiowersja elektryczna

– badanie echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe (TTE, TEE)

– echokardiograficzne badanie obciążeniowe (test dobutaminowy)

– test wysiłkowy na bieżni oraz cykloergometrze

– całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)

– 24-godzinne monitorowanie EKG (holter EKG)

– wstępna kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (np. operacje zastawek serca)

– wstępna kwalifikacja do zabiegów przezskórnych leczenia wad serca (zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, ASD)

 

Rocznie w I Klinice Kardiologii jest hospitalizowanych ponad 2600 pacjentów, w tym 1/4 chorych to pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi. Większość z nich leczona jest inwazyjnie, za pomocą przezskórnej angioplastyki wieńcowej wykonywanej przez lekarzy z Pracowni Hemodynamiki (kierownik dr n. med. Wojciech Gutkowski) lub operacji pomostowania aortalno-wieńcowego w Oddziale Kardiochirurgii (ordynator dr n. med. Edward Pietrzyk).

Skip to content