I Klinika Kardiologii i Elektroterapii

I Klinika Kardiologii i Elektroterapii zlokalizowana jest na II piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Klinika posiada 46 łóżek, w tym 6 monitorowanych stanowisk na salach intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Klinika zapewnia kompleksową, wysokospecjalistyczną opiekę kardiologiczną dla hospitalizowanych pacjentów, połączoną z inwazyjną oraz nieinwazyjną diagnostyką chorób układu krążenia. Specjalistyczna wiedza, wysokie umiejętności oraz doświadczenie zespołu lekarzy i pielęgniarek pozwalają na prowadzenie skutecznej terapii:
– choroby wieńcowej
– nadciśnienia tętniczego
– niewydolności serca
– zaburzeń rytmu i przewodzenia.
Klinika oferuje także pełen zakres zabiegów w dziedzinie elektroterapii (implantacje kardiostymulatorów, ICD, CRT oraz badania elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji).
Sale intensywnego nadzoru kardiologicznego, wyposażone w aparaturę do stałego monitorowania funkcji życiowych chorego, służą leczeniu najbardziej zagrożonych chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, ciężką niewydolnością serca lub groźnymi zaburzeniami rytmu. Tutaj prowadzona jest także opieka nad pacjentami w pierwszej dobie po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych.
Całodobowa opieka nad pacjentami prowadzona w klinice zapewnia bezpieczeństwo chorych oraz zachowanie ciągłości diagnostyki i terapii. O każdej porze pracujący w klinice lekarze i pielęgniarki są gotowi do udzielenia profesjonalnej pomocy chorym.
W naszej codziennej pracy z  pacjentami nie zapominamy o szeroko pojętej prewencji chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji i właściwego leczenia najczęstszych czynników ryzyka, takich jak: zaburzenia gospodarki lipidowej i cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość i nadwaga oraz nikotynizm.
W ramach kliniki działa Pracownia Echokardiografii (akredytacja SEPTK), w której wykonywane są przezklatkowe oraz przezprzełykowe badania echokardiograficzne (około 2500 badań rocznie)
personel: dr Elżbieta Jaskulska-Niedziela, dr n. med. Dawid Bąkowski, dr n. med. Radosław Bartkowiak, dr A. Magdalena Stępień-Wałek, dr n med. Katarzyna Starzyk, dr Rafał Szymczyk
W Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej zespół I Kliniki Kardiologii lekarze prowadzą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w poradniach:
–  Zaburzeń Rytmu Serca – dr Maciej Młodnicki
–  Nadciśnienia Tętniczego – dr Elżbieta Jaskulska-Niedziela, dr A Magdalena Stępień-Wałek, dr n. med. Katarzyna Starzyk, dr  Justyna Niedziela, dr Iwona Gorczyca-Michta
–  Poradni Niewydolności Serca – dr n. med. Radosław Bartkowiak, dr Rafał Miłosz Bzymek
–  Poradni Kontroli ICD i CRT  – dr n. med. Dawid Bąkowski, dr Barbara Sosnowska-Pasiarska
W klinice prowadzona jest także działalność naukowa i dydaktyczna. Cyklicznie organizowane są kursy specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii oraz konferencje szkoleniowe dla lekarzy z całego województwa świętokrzyskiego. Lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii lub chorób wewnętrznych mogą odbywać staże specjalizacyjne z kardiologii korzystając z wiedzy i pomocy lekarzy kliniki oraz  dostępnej aparatury medycznej.

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
Kielce, 25-736
Kontakt:
Sekretariat: tel.: (41) 36-71-510; fax: (41) 36-71-396
Gabinet lekarski: (41) 36-71-391
Gabinet lekarski – sale intensywnego nadzoru kardiologicznego: (41) 36-71-392
Główna dyżurka pielęgniarska: (41) 36-71-390
Pracownia echokardiografii: (41) 36-71-460

Kierownik: prof. dr  hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
Zastępca Kierownika: dr n. med. Dawid Bąkowski
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Beata Wojtasińska

Kierownikiem kliniki jest prof. dr hab. n.med. Beata Wożakowska – Kapłon, specjalista kardiologii, hipertensjologii oraz chorób wewnętrznych, wojewódzki konsultant w dziedzinie hipertensjologii.
W klinice zatrudnionych jest 16 lekarzy – 7 specjalistów kardiologii, 4 lekarzy z tytułami naukowymi oraz 5 rezydentów. Wszyscy pozostali lekarze są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z kardiologii.

– koronarografia, angiografia pomostów naczyniowych, angiografia tętnic obwodowych
– angioplastyka tętnic wieńcowych z implantacją stentów metalowych oraz powlekanych
– implantacja kardiostymulatora
– implantacja kardiowertera-defibrylatora serca (ICD)
– implantacja stymulatora resynchronizującego serce (CRT)
– programowanie i kontrola urządzeń do elektroterapii
– badanie elektrofizjologiczne (EPS), ablacja podłoża zaburzeń rytmu
– kardiowersja elektryczna
– badanie echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe (TTE, TEE)
– echokardiograficzne badanie obciążeniowe (test dobutaminowy)
– test wysiłkowy na bieżni oraz cykloergometrze
– całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)
– 24-godzinne monitorowanie EKG (holter EKG)
– wstępna kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (np. operacje zastawek serca)
– wstępna kwalifikacja do zabiegów przezskórnych leczenia wad serca (zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, ASD)

Rocznie w I Klinice Kardiologii jest hospitalizowanych ponad 2600 pacjentów, w tym 1/4 chorych to pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi. Większość z nich leczona jest inwazyjnie, za pomocą przezskórnej angioplastyki wieńcowej wykonywanej przez lekarzy z Pracowni Hemodynamiki (kierownik dr n. med. Wojciech Gutkowski) lub operacji pomostowania aortalno-wieńcowego w Oddziale Kardiochirurgii (ordynator dr n. med. Edward Pietrzyk).