Cenniki

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach informuje, że istnieje możliwość odpłatnego wykonania badań laboratoryjnych i obrazowych np:

– rentgenowskich,
– tomografii komputerowej,
– rezonansu magnetycznego

Istnieje również możliwość wykonania zabiegów i procedur medycznych odpłatnie wg zamieszczonego poniżej cennika:

Cenniki usług medycznych: (do pobrania)

Pozostałe cenniki: (do pobrania)

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Uzupełnienie do cennika dokumentacji medycznej

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny

W szpitalu istnieje również możliwość, w dni powszednie, w godzinach 7:15 – 11:00, wykonania odpłatnie badań krwi dziecku. Pokój w którym pobierana jest krew dzieciom ma numer 014 i znajduje się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Neurologii.

Korzystanie z bezpłatnych świadczeń medycznych przysługuje pacjentom, którzy posiadają:

– skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
– skierowanie lekarza pomocy doraźnej,
– bez skierowania w stanach zagrażających życiu