Blok Operacyjny

Blok operacyjny dysponuje 9 salami operacyjnymi: 2 salami chirurgicznymi, 4 salami ortopedycznymi, 2 salami neurochirurgicznymi i 1 salą do zabiegów septycznych, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt najwyższej klasy spełniający wszystkie standardy.
Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefony:
tel. (41) 36-71-562
tel. (41) 36-71-546

Kierownik: lek. Sławomir Plewa, tel. (041) 3671-562
Piel. Koordynująca: Krystyna Wilk, tel. (041) 3671-546

Kadra – 15 pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, 1 specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, 26 pielęgniarek instrumentariuszek oraz 3 techników radiologii.

Na Bloku Operacyjnym wykonywane są wszystkie zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej, onkologicznej, plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz neurochirurgii i neurotraumatologii.

Blok Operacyjny pełni całodobowy „ostry dyżur” dla przypadków wymagających nagłej interwencji.