logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Podstawą prowadzenia badań klinicznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy Sponsorem/CRO, Badaczem i Szpitalem. Sonsor/CRO zainteresowany zawarciem umowy na badanie kliniczne powinien wystąpić do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kiecach z prośbą o uzyskanie wstępnej zgody na przeprowadzenie badania klinicznego składając „ Wniosek o przeprowadzenie badania klinicznego w Szpitalu ”. Uzyskanie wstępnej zgody upoważnia Sponsora/CRO do rozpoczęcia negocjacji w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia badania klinicznego. Podmiot zainteresowany zawarciem umowy na badanie kliniczne proszony jest o zapoznanie się z obowiązującą w Szpitalu „Instrukcją określająca procedury związane z realizacja badań klinicznych”.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja określająca procedury związane z badania mi klinicznym w WszZ  – pobierz plik .pdf
Wzór wniosku dla Sponsora/CRO o przeprowadzenie badania klinicznego – pobierz plik .doc
Wzór wniosku o przekazaniu przez Sponsora/CRO produktów leczniczych niezbędnych do badania klinicznego – pobierz plik .doc
Wzór wniosku o przekazaniu przez Sponsora/CRO sprzętu do badania klinicznego – pobierz plik .doc

Kontakt w sprawie badań klinicznych:

Anna Nowocień

e-mail: anna.nowocien@wszzkielce.pl
telefon: 41 36 71 530
telefon: 601-091-043
(specjalista ds. badań klinicznych i specjalizacji)

Kamila Kocańda

e – mail: kamila.kocanda@wszzkielce.pl
telefon: 41 36 71 330
(radca prawny)

Skip to content