Projekty Unijne

21 grudnia 2017

I. Informacje ogólne: Nazwa: Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach – ul. Grunwaldzka 45. Czas realizacji: III kw. 2018 roku.   Wartość projektu: Wartość całkowita: 4 456 882,28 zł Wartość dofinansowania: 3 740 930,98 zł   II. Cele projektu i planowane efekty: Celem Projektu jest wzmocnienie strategicznej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, która będzie tworzyła warunki dla zwiększenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej pacjentom, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia.  W projekcie zostały uwzględnione rozwiązania innowacyjne, przyczyniające się do poprawy efek...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
9 października 2017

I. Informacje ogólne:

Nazwa:   Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Lokalizacja:   kompleks obiektów opieki zdrowotnej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – Centrum Urazowe dla dorosłych będzie połączone ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) łącznikiem.

Czas realizacji:   III kw. 2018 roku.

Wartość projektu:

Wartość całkowita:   11.983.102,00 zł

Wartość dofinansowania:   8.500.00,00 zł

 

II. Cele projektu i planowane...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
28 listopada 2014

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Nazwa: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem Lokalizacja: Obiekt, w którym zlokalizowane są oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – w kompleksie obiektów opieki zdrowotnej. Okres realizacji : VI. 2013 r. – V. 2015 r. Wartość projektu: 54 377 452,08 zł Źródła finansowania:

  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 70 %
  • Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Przeznaczenie i zasadność realizacji: Zadaniem oddziałów pediatrycznych , jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia populacji w wieku rozwojowym do 18 roku życia, a w uzasadnionych przypadkach powyżej tego roku, podejmowanie innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, realizowanie zadań z za...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
10 czerwca 2013

Nazwa: Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii  szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

13 kwietnia 2013

Nazwa: Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii  szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla działu diagnostyki obrazowej

16 stycznia 2012

Nazwa: Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla działu diagnostyki obrazowej Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii

1 sierpnia 2011

Nazwa: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii     Planowana:

Okres realizacji: VI. 2010 r. – I. 2011 r. Przedmiotem projektu było  wyposażenie oddziałów kardiochirurgii oraz neurochirurgii w nowoczesny sprzęt medyczny  dzięki czemu zmodernizowane zostały  dwa oddziały Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Stworzyło  to optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki tym zabiegom została stworzona nowoczesna baza naukowo – technologiczna i badawczo – rozwojowa. W ramach projektu kompleksowo wyposażone zostały:   – stanowisko kardiochirurgii:

31 stycznia 2011

Nazwa: e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I   partnerzyPartnerzy biorący udział w przedsięwzięciu:

– Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

– Świętokrzyskie Centrum Onkologii

– Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

– Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

– Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
3 stycznia 2011

Nazwa: Przebudowa zespołu pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem  na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.   Wartość projektu: 16 202 286,93 zł Dofinansowanie Unii Europejskiej i z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 7 266 598,22 zł Okres realizacji: III.2009 r. – IX.2011 r. Zakres projektu obejmował przebudowę i doposażenie Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W ramach projektu wybudowano i zmodernizowano łącznie  7355 m2 powierzchni, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zakres rzeczowy projektu obejmował  roboty w branżach ogólnobudowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Poradni Neurologicznej oraz  przystosowanie oddziału do potrzeb osób...

Opublikowano w projekty unijne przez admin