Projekty Unijne

9 października 2017

I. Informacje ogólne:

a) Nazwa: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach b) Lokalizacja: kompleks obiektów opieki zdrowotnej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – Centrum Urazowe dla dorosłych będzie połączone ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) łącznikiem. c) Czas realizacji: III kw. 2018 roku. d) Wartość projektu:

Wartość całkowita: 11.983.102,00 zł

Wartość dofinansowania: 8.500.00,00 zł

 

II. Cele projektu i planowane efekty:

Celem Projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infra...

Opublikowano w Bez kategorii, projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 1. Informacje ogólne a) Nazwa Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem b) Lokalizacja Obiekt w , którym zlokalizowane są oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zlokalizowany jest przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Kielcach i znajduje się w kompleksie obiektów opieki zdrowotnej. W pobliżu szpitala, lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, znajdują się następujące obiekty powiązane ze Służbą Zdrowia: – Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, – Świętokrzyskie Centrum Neurologii – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. c) Czas realizacji – lata 2014 / 2015 d) Wartość projektu 32 837 990,00 PLN – roboty budowlano-montażowe. 22 805 582,51 PLN – wyposażenie Oddziałów Pediatrycznych. 56 276 413,51 PLN – łączna wartość projektu. e) Źródła finansowania Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dotacja z EFRR w 70 % f) Przeznaczenie i zasadność realizacji Zadaniem oddziałów pediatrycznych , jest ...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

„e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. partnerzy   Podmioty biorące udział w przedsięwzięciu:   – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Przedmiot projektu: Budowa Oddziału Neurochirurgii. Cel projektu: – wybudowanie 1446,64 m² powierzchni użytkowej – skrócenie czasu obsługi pacjenta – powstanie nowych łóżek dla pacjentów Oddziału – skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg – zwiększenie liczby procedur medycznych – utworzenie nowych miejsc pracy – zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji – zakup nowoczesnej aparatury neurochirurgicznej i wyposażenia – dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych Termin zakończenia realizacji projektu: 16.08.2010 r.

...
Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Przedmiot projektu: Nadbudowa , rozbudowa i przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na potrzeby Kardiochirurgii. Cel projektu: – wybudowanie 2030,17 m² powierzchni użytkowej – zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów Oddziału – zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji – zakup nowoczesnej aparatury kardiochirurgicznej i wyposażenia – skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg – zwiększenie liczby procedur medycznych – skrócenie czasu obsługi pacjenta – dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – utworzenie nowych miejsc pracy Termin zakończenia realizacji projektu: 16.08. 2010 r.

...
Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

Celem projektu jest poprawa dostępu mieszkańców regionu do wysokiej jakości usług ochrony zdrowia, poprzez przebudowę i rozbudowę oddziału neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego i komputerowego. Realizacja inwestycji jest związana z dostosowaniem zakładu do obecnych standardów oraz warunków koniecznych do spełnienia w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Po przebudowie budynek szpitala i przychodni będzie przeznaczony dla oddziałów neurologicznych i rehabilitacyjnych o łącznej ilości 149 łóżek oraz zespołu przychodni i gabinetów specjalistycznych wraz z wymaganymi pomieszczeniami dla personelu medycznego i technicznego. „Przebudowa zespołu pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.” Cel realizacji przedmiotowego projektu jest w pełni zbieżny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, tj. Celem 5 „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości u...

Opublikowano w projekty unijne przez admin