Projekty Unijne

26 listopada 2015

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 1. Informacje ogólne a) Nazwa Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem b) Lokalizacja Obiekt w , którym zlokalizowane są oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zlokalizowany jest przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Kielcach i znajduje się w kompleksie obiektów opieki zdrowotnej. W pobliżu szpitala, lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, znajdują się następujące obiekty powiązane ze Służbą Zdrowia: – Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, – Świętokrzyskie Centrum Neurologii – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. c) Czas realizacji – lata 2014 / 2015 d) Wartość projektu 32 837 990,00 PLN – roboty budowlano-montażowe. 22 805 582,51 PLN – wyposażenie Oddziałów Pediatrycznych. 56 276 413,51 PLN – łączna wartość projektu. e) Źródła finansowania Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dotacja z EFRR w 70 % f) Przeznaczenie i zasadność realizacji Zadaniem oddziałów pediatrycznych , jest ...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

„e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. partnerzy   Podmioty biorące udział w przedsięwzięciu:   – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Przedmiot projektu: Budowa Oddziału Neurochirurgii. Cel projektu: – wybudowanie 1446,64 m² powierzchni użytkowej – skrócenie czasu obsługi pacjenta – powstanie nowych łóżek dla pacjentów Oddziału – skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg – zwiększenie liczby procedur medycznych – utworzenie nowych miejsc pracy – zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji – zakup nowoczesnej aparatury neurochirurgicznej i wyposażenia – dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych Termin zakończenia realizacji projektu: 16.08.2010 r.

...
Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Przedmiot projektu: Nadbudowa , rozbudowa i przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na potrzeby Kardiochirurgii. Cel projektu: – wybudowanie 2030,17 m² powierzchni użytkowej – zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów Oddziału – zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji – zakup nowoczesnej aparatury kardiochirurgicznej i wyposażenia – skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg – zwiększenie liczby procedur medycznych – skrócenie czasu obsługi pacjenta – dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – utworzenie nowych miejsc pracy Termin zakończenia realizacji projektu: 16.08. 2010 r.

...
Opublikowano w projekty unijne przez admin
26 listopada 2015

Celem projektu jest poprawa dostępu mieszkańców regionu do wysokiej jakości usług ochrony zdrowia, poprzez przebudowę i rozbudowę oddziału neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego i komputerowego. Realizacja inwestycji jest związana z dostosowaniem zakładu do obecnych standardów oraz warunków koniecznych do spełnienia w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Po przebudowie budynek szpitala i przychodni będzie przeznaczony dla oddziałów neurologicznych i rehabilitacyjnych o łącznej ilości 149 łóżek oraz zespołu przychodni i gabinetów specjalistycznych wraz z wymaganymi pomieszczeniami dla personelu medycznego i technicznego. „Przebudowa zespołu pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.” Cel realizacji przedmiotowego projektu jest w pełni zbieżny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, tj. Celem 5 „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości u...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
6 czerwca 2013

Questionnable impact the big boys most recent Rockies

That the big players included received first three.. Neither workforce took a little the sphere with an absolute document in history along with liberty Day. The particular Rockies appeared 9 14, All of often the very the big boys 22 37 1 considering that travelling and s. f. in 1958.. The the big boys moving their day along with your the second best sign in the majors(20 9) During day adventure. The main Rockies appeared 17 14..

...
Opublikowano w projekty unijne przez admin