logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Stypendia dla studentów medycyny

Od 1 września, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium, studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Jednym z warunków uzyskania wsparcia, jest zobowiązanie się przez daną osobę, do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa świętokrzyskiego i podjęcie pracy w podmiocie, którego organem prowadzącym jest UMWŚ. Ważne jest, by przyszły lekarz wybrał również specjalizację, która jest deficytowa w danym szpitalu. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UMWŚ. […]

Skip to content