logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Lucyna Roszewska pełni funkcję Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Do jej zadań należy m.in.: analizowanie skarg pacjentów oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w spornych kwestiach, współpraca z pracownikami socjalnymi oraz z rodzinami chorych.

Lucyna małe

Pełnomocnik dostępna jest w dni powszednie, od godziny 7 do 14.35, pod numerem telefonu 41 36 71 575.

Przypominamy również o ogólnopolskim Rzeczniku Praw Pacjenta w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat instytucji można znaleźć na https://www.bpp.gov.pl/

Skip to content