Szkolenia podyplomowe

Klinika Położnictwa i Ginekologii - Warsztaty Uroginekologiczne
Klinika Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej
Klinika Chirurgii Ortopedyczno–Urazowej