Realizowane projekty

17 października 2019

      Informacje ogólne: Nazwa: Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Położnictwa i Ginekologii  –...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags:
9 stycznia 2019

Informacje ogólne:

Nazwa:   Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Lokalizacja:   Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach

Czas realizacji:   II kw. 2020 roku.

 

Wartość:

– całkowita:   9 061 190,00 zł (planowana)

– dofinansowania z Unii E...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags: ,
14 listopada 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego Lokalizacja: Klinika Położnictwa i Ginekologii – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: II kw. 2019 roku   Wartość projektu: – wartość całkowita: 2 121 756,48 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 944 677,51 zł – wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia: 803 409,00 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku: 170 000,00 zł R...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags: ,
25 października 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach Lokalizacja: Szpitalny Oddział Ratunkowy – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: II kw. 2019 roku   Wartość projektu: – wartość całkowita: 301 163,26 – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 251 013,71 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 35 237,62 zł   Cele projektu i planowane efekty: Celem Projektu jest poprawa infrastruktury ...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags:
15 maja 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Kardiochirurgii  – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: IV kw. 2019 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 10 242 462,22 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 8 701 910,89 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 1 300 000,00 zł   Cele projektu i planowane efekty: Zakres projektu: – oddzielenie Bloku Operacyjnego od części Intensywnej Terapii – p...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
5 kwietnia 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Szkolenia dla kadry medycznej województwa świętokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: Projekt zakończony na podstawie porozumienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z Instytucja Pośredniczącą – Ministerstwem Zdrowia – z dnia 18 lutego 2019 r.  

PROJEKT ZAKOŃCZONY!

  Wartość projektu: – wartość całkowita: 50 163,75 zł   Cele projektu i planowane efekty: Projekt przewiduje szkolenia dla lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, położnych oraz lekarzy POZ w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności – z terenu województwa świętokrzyskiego. W wyniku realiza...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
2 marca 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, Budynek Główny – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: I kw. 2019 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 8 488 017,90 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 7  013 810,87 zł – wartość dotacji z budżetu Wojewódz...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
21 grudnia 2017

I. Informacje ogólne: Nazwa: Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach – ul. Grunwaldzka 45. Czas realizacji: III kw. 2018 roku.   Wartość projektu: Wartość całkowita: 4 434 782,97 zł Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 613 635,94 zł Wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 550.000,00 zł   II. Cele projektu i planowane efekty: Celem Projektu było wzmocnienie strategicznej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, która tworzy tworzyła warunki dla zwiększenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej pacjentom, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia nieró...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
9 października 2017

I. Informacje ogólne:

Nazwa:   Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Lokalizacja:   kompleks obiektów opieki zdrowotnej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – Centrum Urazowe dla dorosłych będzie połączone ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) łącznikiem.

Czas realizacji:   I kw. 2019 r.

Wartość:

– całkowita:   12 796 216,05 zł

– dofinansowania z Unii Europejskiej:  do 8.499 999,99 zł

        – dotacji z budżetu Woj...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
28 listopada 2014

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Nazwa: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem Lokalizacja: Obiekt, w którym zlokalizowane są oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – w kompleksie obiektów opieki zdrowotnej. Okres realizacji : VI. 2013 r. – V. 2015 r. Wartość projektu: 54 377 452,08 zł Źródła finansowania:

  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 70 %
  • Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Przeznaczenie i zasadność realizacji: Zadaniem oddziałów pediatrycznych , jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia populacji w wieku rozwojowym do 18 roku życia, a w uzasadnionych przypadkach powyżej tego roku, podejmowanie innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, realizowanie zadań z z...

Opublikowano w projekty unijne przez admin