Poradnia Medycyny Sportowej

Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna jest w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Głównym zadaniem Przychodni Przyszpitalnej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.

Ponadto zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
W skład Przychodni Przyszpitalnej wchodzi też Pobieralnia Badań Laboratoryjnych czynna codziennie w godzinach 07:15 – 09:00.
Dzięki działalności Przychodni Przyszpitalnej pacjenci objęci są opieką ambulatoryjną oraz opieką poszpitalną, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. Dążymy do poprawy warunków lokalowych, mobilizujemy pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Poradnia Medycyny Sportowej wchodzi w skład Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej. Mieści się w budynku przy ul. Artwińskiego 1 na I piętrze. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście w godzinach pracy poradni lub telefonicznie pod numerem (41) 36-71-559 w poniedziałki 11.00 – 14.00, środy i piątki 7.00 – 14.00).

 

 

Kierownik: mgr Katarzyna Arent
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Marzena Jaworska-Kurek

 

Lekarze przyjmujący Pacjentów:
Anna Wiśniewska
Katarzyna Bogucka
Pielęgniarka: Marta Janaszek

 

Poradnia świadczy usługi z zakresu medycyny sportowej.

 

Harmonogram pracy poradni:

lek. med. Anna Wiśniewska (nie przyjmuje do odwołania)

Poniedziałek: 7.00 – 14.35
Czwartek: 7.00 – 14.35
Piątek: 7.00 – 14.35

 

lek. med.  Katarzyna Bogucka

środa 8.00 – 12.00

piątek 8.00 – 12.00

 

Wznowienie działalności Poradni Sportowej

Począwszy od miesiąca października Poradnia Medycyny Sportowej wznawia działalność z nowym lekarzem. Wszystkich zainteresowanych wydaniem orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z rejestracją poradni (telefon 41 36 71 559).