Poradnia Medycyny Sportowej

Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna jest w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Głównym zadaniem Przychodni Przyszpitalnej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.
Ponadto zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu leczenia.
Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
W skład Przychodni Przyszpitalnej wchodzi też Pobieralnia Badań Laboratoryjnych czynna codziennie w godzinach 07:15 – 09:00.
Dzięki działalności Przychodni Przyszpitalnej pacjenci objęci są opieką ambulatoryjną oraz opieką poszpitalną, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. Dążymy do poprawy warunków lokalowych, mobilizujemy pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Poradnia Medycyny Sportowej wchodzi w skład Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej. Mieści się w budynku przy ul. Artwińskiego 1 na I piętrze. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerem (41) 36-71-559.

Kierownik: lek. med. Bogusław Kupis
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Marzena Jaworska-Kurek

Lekarze przyjmujący Pacjentów:
Anna Wiśniewska
Pielęgniarka: Marta Janaszek

Poradnia świadczy usługi z zakresu medycyny sportowej.

Poniedziałek: 7.00 – 14.35
Czwartek: 7.00 – 14.35
Piątek: 10.25 – 18.00