Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Urazowo Ortopedyczny, istnieje od grudnia 1999 roku, zaczynał pracę od zatrudnienia jednego specjalisty z chirurgii urazowo-ortopedycznej. Obecnie posiada akredytację Ministra Zdrowia, kształci rezydentów i stażystów z innych oddziałów ortopedycznych, również spoza województwa świętokrzyskiego.

W 2010 roku oddział został zauważony i wyróżniony przez zarząd Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Urazowo-Ortopedycznego i był gospodarzem trzydniowego, jubileuszowego XX ogólnopolskiego sympozjum sekcji.

Oddział Urazowo-Ortopedyczny Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach mieści się na trzecim piętrze budynku pediatrycznego przy ulicy Grunwaldzkiej 45 i dysponuje 13 łóżkami. Leczeni są tu pacjenci do końca 18 roku życia.

 • – Zakres usług świadczonych przez Oddział Urazowo – Ortopedyczny obejmuje schorzenia ortopedyczne wieku rozwojowego:
  traumatologię (schorzenia urazowe) narządu ruchu: złamania, zwichnięcia w tym ciężkie urazy powikłane uszkodzeniem nerwów i naczyń krwionośnych (leczenie zachowawcze i operacyjne z wykorzystaniem wysokiej klasy instrumentariów, zabiegi
  artroskopowe),
 • – wady wrodzone układu kostno – stawowego, między innymi: wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, stopę końsko – szpotawą (leczenie zachowawcze metodą Ponseti i operacyjne), mięśniopochodny kręcz szyi,
 • – ostre, podostre i przewlekłe zapalenia kości i stawów,
 • – pourazowe i pozapalne zniekształcenia i zaburzenia czynności narządu ruchu,
 • – jałowe martwice kości – chorobę Perthesa,
 • – problemy neuroortopedyczne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i przepukliną oponowo – rdzeniową; oddział realizuje program terapeutyczny „Leczenie mózgowego porażenia dziecięcego toksyną botulinową”,
 • – nowotwory i nowotworopodobne zmiany kości i tkanek miękkich narządu ruchu (leczenie operacyjne nowotworów łagodnych, w przypadku zmian złośliwych współpraca z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie),
 • – choroby kręgosłupa – dyskopatie młodzieńcze (diagnostyka i leczenie zachowawcze), osteochondrozy kręgosłupa, kręgozmyki,
 • – inne – m.in. młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej.

Oddział Urazowo – Ortopedyczny współpracuje z Działem Fizjoterapii oraz ze Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Czarnieckiej Górze.

Oddział ma dostęp do nowoczesnego bloku operacyjnego, który jest wyposażony m.in. w rentgenowski tor wizyjny typu „ramię C” oraz wysokiej klasy stół ortopedyczny.

Dysponuje również m.in.:
• zestawem stabilizatorów zewnętrznych (pierścieniowe typu Ilizarowa, klamrowe STRYKER),
• instrumentarium do gwoździ śródszpikowych elastycznych TEN firmy SYNTHES,
• zestawem napędów ortopedycznych STRYKER,
• artroskopem

Kadra oddziału:

kierownik – lek. med. Piotr Zając, specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

UO 2

zastępca kierownika – lek. med. Paweł Sendys, specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

Asystenci:

lek. med. Wojciech Wąsacz, specjalista I stopnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, specjalista I stopnia chirurgii dziecięcej

lek. med. Łukasz Jastrzębski

lek. med. Wojciech Scendo

Lekarz rezydent:

lek. med. Piotr Głowacki

lek. med. Łukasz Dubiel

piel. koordynująca – mgr Danuta Bielawska

Na oddziale pracuje łącznie 12 pielęgniarek.

 

 

Kontakt:

Kierownik:                   41 303 3 243

Gabinet lekarski:        41 303 32 06

Dyżurka pielęgniarek: 41 303 33 16

Pracownicy oddziału przyjmują od poniedziałku do czwartku w Poradni Urazowo-Ortopedycznej znajdującej się na pierwszym piętrze pawilonu pediatrycznego.

UO 5 UO 4 UO 3 UO 6