Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień wchodzi w skład Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Oddział Dzienny posiada 15 miejsc. W celu przyjęcia niezbędne jest skierowanie do oddziału od lekarza. W Oddziale Dziennym realizowany jest podstawowy, intensywny program terapii uzależnienia. Pobyt w oddziale trwa do 8 tygodni w ramach zwolnienia lekarskiego. Czas pobytu dostosowany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta. W Oddziale Dziennym prowadzone są także oddziaływania edukacyjno-korekcyjne dla bliskich i członków rodzin pacjentów.

 

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefony:
rejestracja (41) 34-50-053 / (41) 36-71-208 / (41) 36-71-282

 

Kierownik Ośrodka: mgr Anna Szczepańska – specjalista psychoterapii uzależnień

 

Zofia Szyba – pielęgniarka
lek. med. Agnieszka Prokop – specjalista psychiatra
mgr Joanna Wróblewska – specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Sylwia Osman –specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Aleksandra Chryc – psycholog

 

W oddziale udzielana jest pomoc:
– osobom uzależnionym od alkoholu
– osobom pijącym szkodliwie
– osobom z rozpoznaniem patologicznego hazardu i innych uzależnień behawioralnych
– osobom z zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
– osobom u których występują zaburzenia adaptacyjne i ciężka reakcja na stres

 

 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do 14:35