Kierownictwo

Please specify image url

Bartosz Stemplewski, Dyrektor

Telefon: +41 3671-301

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Please specify image url

dr n. med. Krzysztof Bidas, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon: +41 3671-260

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Please specify image url

Wiesława Nowocień, Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Telefon: +41 3671-576

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Please specify image url

Włodzimierz Wielgus, Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Telefon: +41 3033-337

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Please specify image url

Andrzej Domański, Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

Telefon: +41 3671-316

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Please specify image url

Ewa Jaros, Główna Księgowa

Telefon: +41 3671-468

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach