logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Informacje dla studentów

W dniu 9 sierpnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Wnioski w ramach naboru przyjmowane będą w dniach od 1 września 2023 r. do 16 października 2023 r.

Jednym z warunków przyznania stypendium, jest zobowiązanie się przez studenta do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: stypendia lekarskie .

Skip to content