Fundusze Unijne krajowe i regionalne

29 maja 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

 Europejski Fundusz Społeczny

Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych

 i zdrowotnych

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

      Zadanie realizowane w partnerstwie na rzecz  projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Partner wiodący – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego   Wartość projektu:

 • całkowita wartość projektu: 44 101 931,38 PLN
 • wartość zadania Partnera nr 5 – Wojewódzki Szpital Zespolony: 8 440 171,83 PLN, w tym:
 • płatność ze środków europejskich w kwocie 7 202 144,82 PLN
 • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 703 268,14 PLN
 • wkład własny: 534 758,87 PLN

  Czas realizacji:

 • rozpoczęcie 01.03.2020r.
 • zakończenie: 30.06.2022r.

    Cel projektu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród persone...
  Opublikowano w projekty unijne przez Dział Informatyki
10 lutego 2020

      Informacje ogólne: Nazwa: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, ul. Artwińskiego 1, ul. Radiowa 7   Czas realizacji:

 • Okres realizacji projektu: od 2016-07-12 do 2022-08-31

  Wartość projektu: – wartość całkowita: 11 114 881,00  zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 6 082 566,41 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 4 068 533,78 zł   Cele projektu i planowane efekty: poprawa efektywności energetycznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Ze...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags: ,
17 października 2019

      Informacje ogólne: Nazwa: Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Położnictwa i Ginekologii  –...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags:
14 listopada 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego Lokalizacja: Klinika Położnictwa i Ginekologii – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: II kw. 2019 roku   Wartość projektu: – wartość całkowita: 2 121 756,48 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 944 677,51 zł – wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia: 803 409,00 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku: 170 000,00 zł R...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags: ,
25 października 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach Lokalizacja: Szpitalny Oddział Ratunkowy – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: II kw. 2019 roku   Wartość projektu: – wartość całkowita: 301 163,26 – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 251 013,71 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 35 237,62 zł   Cele projektu i planowane efekty: Celem Projektu jest poprawa infrastruktury ...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne | Tags:
15 maja 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Kardiochirurgii  – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: 30.06.2022r Wartość projektu: – wartość całkowita: 40 260 480,76 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 34 092 437,68 zł – wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 4 246 419,89 zł   Cele projektu i planowane efekty:   Zakres projektu: – oddzielenie Bloku Operacyjnego od części Intensywnej Terapii –...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
2 marca 2018

Informacje ogólne: Nazwa: Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, Budynek Główny – ul. Grunwaldzka 45, Kielce Czas realizacji: I kw. 2019 roku Wartość projektu: – wartość całkowita: 8 488 017,90 zł – wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 7  013 810,87 zł – wartość dotacji z budżetu Wojewódz...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
21 grudnia 2017

I. Informacje ogólne: Nazwa: Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach – ul. Grunwaldzka 45. Czas realizacji: III kw. 2018 roku.   Wartość projektu: Wartość całkowita: 4 434 782,97 zł Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 613 635,94 zł Wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 550.000,00 zł   II. Cele projektu i planowane efekty: Celem Projektu było wzmocnienie strategicznej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, która tworzy tworzyła warunki dla zwiększenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej pacjentom, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia nieró...

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne
9 października 2017

I. Informacje ogólne:

Nazwa:   Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Lokalizacja:   kompleks obiektów opieki zdrowotnej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – Centrum Urazowe dla dorosłych będzie połączone ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) łącznikiem.

Czas realizacji:   I kw. 2019 r.

Wartość:

– całkowita:   12 796 216,05 zł

– dofinansowania z Unii Europejskiej:  do 8.499 999,99 zł

        – dotacji z budżetu Woj...

Opublikowano w projekty unijne przez Dział Informatyki
28 listopada 2014

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Nazwa: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem Lokalizacja: Obiekt, w którym zlokalizowane są oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Kielcach – w kompleksie obiektów opieki zdrowotnej. Okres realizacji : VI. 2013 r. – V. 2015 r. Wartość projektu: 54 377 452,08 zł Źródła finansowania:

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 70 %
 • Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Przeznaczenie i zasadność realizacji: Zadaniem oddziałów pediatrycznych , jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia populacji w wieku rozwojowym do 18 roku życia, a w uzasadnionych przypadkach powyżej tego roku, podejmowanie innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, realizowanie zadań z z...

Opublikowano w projekty unijne przez Dział Informatyki