Dział fizjoterapii

Dział Fizjoterapii.

Dział Fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii zajmuje się diagnostyką funkcjonalną oraz prowadzeniem terapii zaburzeń sprawności motorycznej w przebiegu schorzeń wieku rozwojowego.

Dział Fizjoterapii prowadzi działania z zakresu:

– profilaktyki schorzeń narządu ruchu, szczególnie przeciążeń struktur kręgosłupa i kończyn,
– oceny rozwoju psychoruchowego niemowląt i dzieci,
– oceny postawy ciała i sprawności motorycznej z wykorzystaniem systemu DIERS formatric 4D, oraz badania funkcjonalnego,

terapii stanów pacjentów po ciężkich uszkodzeniach czaszkowo – mózgowych,
– terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego u noworodków i niemowląt,

– terapii uszkodzeń nerwów obwodowych,

– terapii zaburzeń postawy ciała i sterowania ruchem,
– terapii ograniczeń ruchów i dolegliwości bólowych w stawach obwodowych i kręgosłupa,

– terapii stanów po leczeniu ortopedycznym,
– terapii w schorzeniach układu oddechowego, z wykorzystaniem nowoczesnych technik ciśnień,
– kompleksowej fizjoterapii w stanach po oparzeniach (KT, laseroterapia, jonoforeza, leczenie usprawniające),
– fizykoterapii: magnetoterapia, elektroterapia, laseroterapia, krioterapia.

DFM 6 DZ F 2

Dział Fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii współpracuje z:

– Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

– Vilniaus universiteto ligons Santariškių klinikų filialas

– Podkowiańską Wyższą Szkołą Medyczną
– Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce k/Olsztyna
– Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji C.M. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem
– Zakładem Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
– Stacjonarnym Ośrodkiem Rehabilitacji SP ZOZ w Zgorzelcu
– Wyższą Szkołą Fizjoterapii we Wrocławiu

– Instytutem Rehabilitacji AWF Kraków
– Zakładem Rehabilitacji SP ZOZ w Pabianicach
– Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 – Zakład Rehabilitacji SP ZOZ w Łodzi
– Sozialpadiatrischen Zentrums Erfurt

 

Pracownicy Działu Fizjoterapii uczestniczyli w szkoleniach z różnych metod w tym: Vojty (szkolenie ukończone w Monachium w IVG), NDT- Bobath, monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej, KT, FED, PNF, SI, Cyriax, Mc Kenzie.

W działalności naukowej prowadzimy badania ukierunkowane na określanie odległych skutków wczesnego usprawniania pacjentów neurologicznych, powstawania dolegliwości bólowych narządu ruchu w wyniku występujących zaburzeń reakcji antygrawitacyjnych. W badaniach uwzględniano wpływ zaburzeń psychomotorycznych wieku rozwojowego, na powstawanie zaburzeń ustawienia miednicy w biokinematycznych łańcuchach układu mięśniowego. Kolejne zagadnienia badawcze to: kompensacja kierowana zaburzeń centralnej koordynacji, plastyczności mózgu, uszkodzenia nerwów obwodowych, kinezjologiczne aspekty zaburzeń tworzenia stawów biodrowych, ograniczenia ruchów w stawach o różnej etiologii, stosowanie KT w leczeniu blizn, diagnostyczne i lecznicze aspekty zaburzeń oddychania, etyczne postawy w postępowaniu leczniczym. Opublikowano kilkadziesiąt artykułów naukowych, rozdziałów w oraz podręcznik akademicki, występowano wielokrotnie na kongresach w kraju i zagranicą.

Zainteresowanych naukowców i klinicystów zapraszamy do współpracy.

 

Dział Fizjoterapii mieści się na parterze oraz na I piętrze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii.

 

Kontakt telefoniczny:

Wojciech Kiebzak 08:00 – 08:30 – (41) 30 33 244

Arkadiusz Żurawski 11:00 – 11:30 – (41) 30 33 244

Żaneta Wypych 10:00 – 10:30 – (41) 30 33 283

Justyna Pogorzelska 13:30 – 14:00 – (41) 30 33 291

Anna Majewska-Ernestowska 13:00 – 13:30 – (41) 30 33 291

 

 

Kierownik – dr hab. Wojciech Kiebzak, prof UJK specjalista rehabilitacji ruchowej

 

wcze��niaki 10

IMG_0363 DZ F 3

Asystenci:

dr Justyna Pogorzelska

dr Arkadiusz Żurawski

mgr Anna Majewska – Ernestowicz

dr Anna Zmyślna

mgr Żaneta Wypych