Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych

2 marca 2018

Informacje ogólne:

Nazwa: Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych

Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, Budynek Główny – ul. Grunwaldzka 45, Kielce

Czas realizacji: I kw. 2019 roku

Wartość projektu:

– wartość całkowita: 8 469 845,28 zł

– wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 7 198 985,98 zł

– wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 1 075 000,00 zł

 

Cele projektu i planowane efekty:

Celem Projektu jest zwiększenie efektywności działania wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz wzrost jakości opieki nad dziećmi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, a także aktualizacja i rozbudowa systemu PASC.

W ramach zadania przewiduje się zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla:

  • I Kliniki Neonatologii:

– inkubatory zamknięte,

– inkubator hybrydowy do reanimacji  noworodka,

– respirator dla noworodka,

– aparaty do wspomagania oddechu noworodka,

– urządzenie do przesiewowego badania słuchu,

– pompy infuzyjne dwustrzykawkowe,

– pulsometry,

– lampy do fototerapii.

  • Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka:

– respiratory noworodkowe,

– pompy infuzyjne objętościowe,

– pompy strzykawkowe,

– stacje dokujące,

– inkubatory hybrydowe,

– system do przezskórnego pomiaru ciśnienia parcjalnego,

– aparat do echokardiografii i USG,

– stanowisko do leczenia noworodków hipotermią z monitorem,

– wagi noworodkowe,

– lampy do fototerapii,

– materac do fototerapii,

– kardiomonitory,

– stacja centralnego monitorowania.

  • Laboratorium Diagnostycznego:

– osmometr,

– analizatory.

  • I Kliniki Pediatrii:

– aparaty do USG przezklatkowego,

– aparat do echa serca,

– holter EEG,

– aparat do pH-metrii przełyku,

– analizator tlenku azotu.

  • Oddziału Urazowo-Ortopedycznego:

– artroskop z optyką do stawu kolanowego.

  • Działu Diagnostyki Obrazowej:

– cyfrowy aparat rentgenowski z fluoroskopią i statywem do zdjęć odległościowych.

 

Projekt przewiduje także aktualizację oraz rozbudowę systemu PACS, niezbędnego do archiwizacji badań obrazowych wraz ze stacjami opisowymi oraz usprawnienia pracy personelu.

Projekt „Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne