Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych

2 marca 2018

Informacje ogólne:

Nazwa: Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych

Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, Budynek Główny – ul. Grunwaldzka 45, Kielce

Czas realizacji: I kw. 2019 roku

Wartość projektu:

– wartość całkowita: 8 488 017,90 zł

– wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 7  013 810,87 zł

– wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 1 035 702,53 zł

 

Cele projektu i planowane efekty:

Celem Projektu jest zwiększenie efektywności działania wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz wzrost jakości opieki nad dziećmi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, a także aktualizacja i rozbudowa systemu PASC.

 

W ramach zadania przewiduje się zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla:

  • I Kliniki Neonatologii:

– inkubatory zamknięte,

– inkubator hybrydowy do reanimacji  noworodka,

– respirator dla noworodka,

– aparaty do wspomagania oddechu noworodka,

– urządzenie do przesiewowego badania słuchu,

– pompy infuzyjne dwustrzykawkowe,

– pulsometry,

– lampy do fototerapii.

  • Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka:

– respiratory noworodkowe,

– pompy infuzyjne objętościowe,

– pompy strzykawkowe,

– stacje dokujące,

– inkubatory hybrydowe,

– system do przezskórnego pomiaru ciśnienia parcjalnego,

– aparat do echokardiografii i USG,

– stanowisko do leczenia noworodków hipotermią z monitorem,

– wagi noworodkowe,

– lampy do fototerapii,

– materac do fototerapii,

– kardiomonitory,

– stacja centralnego monitorowania.

  • Laboratorium Diagnostycznego:

– osmometr,

– analizatory.

  • I Kliniki Pediatrii:

– aparaty do USG przezklatkowego,

– aparat do echa serca,

– holter EEG,

– aparat do pH-metrii przełyku,

– analizator tlenku azotu.

  • Oddziału Urazowo-Ortopedycznego:

– artroskop z optyką do stawu kolanowego.

  • Działu Diagnostyki Obrazowej:

– cyfrowy aparat rentgenowski z fluoroskopią i statywem do zdjęć odległościowych.

 

Galeria zdjęć:

Konferencja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt przewiduje także aktualizację oraz rozbudowę systemu PACS, niezbędnego do archiwizacji badań obrazowych wraz ze stacjami opisowymi oraz usprawnienia pracy personelu.

Projekt „Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne