Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

15 maja 2018

Informacje ogólne:

Nazwa: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Kardiochirurgii  – ul. Grunwaldzka 45, Kielce

Czas realizacji: IV kw. 2019 roku

Wartość projektu:

– wartość całkowita: 10 242 462,22 zł

– wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 8 701 910,89 zł

– wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 1 300 000,00 zł

 

Cele projektu i planowane efekty:

Zakres projektu:

– oddzielenie Bloku Operacyjnego od części Intensywnej Terapii

– przystosowanie sali na I p. zajmowanej przez chorych przedoperacyjnej do standardów sali pooperacyjnej

– monitorowanie chorych przez uruchomienie telemetrii:

* monitory intensywnej terapii

* monitory na salę operacyjną

* monitory telemetryczne

* centralny serwer na 26 stanowisk

* stacje pielęgniarskie wielostanowiskowe

 

– zakup wyposażenia/sprzętu medycznego:

* pomp infuzyjnych wraz ze stacjami dokującymi

* rozruszników

* hemochromów ( aparatów ACT)

* sternotomów

* narzędzi chirurgicznych

* stolików

* materacy przeciwodelżynowych

* videolaryngoskopu

* wózków inwalidzkich

* rotora rehabilitacyjnego

* pionizatorów typu ambona

* balkoników rehabilitacyjnych

 

– utworzenie sali hybrydowej – roboty budowlane oraz zakup wyposażenia:

* aparatu do znieczuleń z monitorem

* sprzętu do chirurgi małoinwazyjnej +toru wizyjnego

* pompy do krążenia pozaustrojowego

* urządzenia do pomiaru par. krwi pacjenta w trakcie krążenia  pozaustrojowego

* angiografu z wyposażeniem

* zestawu narzędzi MIS

* narzędzi chirurgicznych

* kolumny anestezjologicznej z windą na aparatu do znieczuleń

* kolumny chirurgicznej

* lampy operacyjnej dwuczaszowej z wysięgnikami pod monitor oraz kamerą medyczną HD

* aparatu p .EKG

* defibrylatora

* wstrzykiwacza automatycznego

 

Projekt „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Opublikowano w projekty unijne przez Fundusze Unijne