Realizowane projekty

1 sierpnia 2011

Nazwa: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii Planowana:

  • Wartość projektu: 3 003 456,95 zł
  • Wartość dofinansowanie z Unii Europejskiej:  2 552 938,41 zł 

Okres realizacji: VI. 2010 r. – I. 2011 r. Przedmiotem projektu było  wyposażenie oddziałów kardiochirurgii oraz neurochirurgii w nowoczesny sprzęt medyczny  dzięki czemu zmodernizowane zostały  dwa oddziały Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Stworzyło  to optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki tym zabiegom została stworzona nowoczesna baza naukowo – technologiczna i badawczo – rozwojowa. W ramach...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
31 stycznia 2011

Nazwa: e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I   partnerzyPartnerzy biorący udział w przedsięwzięciu: – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Planowany: – koszt  real...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
3 stycznia 2011

Nazwa: Przebudowa zespołu pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem  na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.   Wartość projektu: 16 202 286,93 zł Dofinansowanie Unii Europejskiej i z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 7 266 598,22 zł Okres realizacji: III.2009 r. – IX.2011 r. Zakres projektu obejmował przebudowę i doposażenie Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W ramach projektu wybudowano i zmodernizowano łącznie  7355 m2 powierzchni, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zakres rzeczowy projektu obejmował  roboty w branżach ogólnobudowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Poradni Neurologicznej oraz  przystosowanie oddziału do potrzeb osób...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
18 października 2010

Nazwa: Remont lądowiska dla helikopterów przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach mający na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów Wartość projektu: 1 046 934,00 zł Dofinansowanie Unii Europejskiej: 822 597,11 zł Lądowisko przeznaczone jest dla śmigłowców użytkowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe: Agusta Westland, Mi-2, Sokół, Eurocopter EC135. Lądowisko posiada wpis do ewidencji lądowisk cywilnych przystosowanych do startów i lądowań śmigłowców o dopuszczalnej masie startowej MTOW do 2910 kg i stanowi zaplecze dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jak również dla innych oddziałów i placówek opieki zdrowotnej z terenu  Kielc i okolic. Projekt dofinansowany przez Uni...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
21 listopada 2008

Nazwa: Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię Przedmiot projektu: Nadbudowa , rozbudowa i przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na potrzeby Kardiochirurgii Wartość całkowita projektu: 24 354 347,37 zł Dofinansowanie Unii Europejskiej: 14 077 370,58 zł Okres realizacji: IV.2008r. – VII.2011r. Cele i efekty projektu: – wybudowanie 2030,17 m² powierzchni użytkowej – zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów Oddziału – zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji – skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg – zwiększenie liczby procedur medycznych – skrócenie czasu obsługi pacjenta – dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osó...

Opublikowano w projekty unijne przez admin
30 października 2008

Nazwa: Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach Wartość projektu: 22 456 399,64 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 519 203,11 zł Termin zakończenia realizacji projektu: VIII. 2010 r. Cel projektu: – wybudowanie 1446,64 m² powierzchni użytkowej – Oddziału Neurochirurgii – skrócenie czasu obsługi pacjenta – powstanie nowych łóżek dla pacjentów Oddziału – skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg – zwiększenie liczby procedur medycznych – utworzenie nowych miejsc pracy – zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji – zakup nowoczesnej aparatury neurochirurgicznej i wyposażenia, tj.:

  • mobilnego aparatu RTG z ramieniem C, połączonego z systemem neuronawigacji (do zdjęć RTG)
  • negatoskopu
  • pomp infuzyjnych
  • lamp operacyjnych
  • ssaków elektrycznych
  • sprzętu komputerowego
  • innego drobnego sprzętu

– dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami...

Opublikowano w projekty unijne przez admin