Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

facebook

Poradnia Neurochirurgiczna


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Charakterystyka

 

Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna jest w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Głównym zadaniem Przychodni Przyszpitalnej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.

Ponadto zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

W skład Przychodni Przyszpitalnej wchodzi też Pobieralnia Badań Laboratoryjnych czynna codziennie w godzinach 07:15 – 09:00.

Dzięki działalności Przychodni Przyszpitalnej pacjenci objęci są opieką ambulatoryjną oraz opieką poszpitalną, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. Dążymy do poprawy warunków lokalowych, mobilizujemy pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Poradnia Neurochirurgiczna wchodzi w skład Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej. Mieści się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii przy ul. Grunwaldzkiej 45 na I piętrze (Poradnia Kardiologiczna). Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, przez internet lub telefonicznie pod numerem (41) 36-71-480.

Personel

 

Kierownik: lek. med. Bogusław Kupis

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Marzena Jaworska-Kurek

 

Lekarze przyjmujący Pacjentów:

Jacek Dreczka

Jacek Gołębiowski

Arkadiusz Michaluk

Robert Sarna

Jacek Stypuła

Agnieszka Wuttke

Marcin Kotarowski

 

Wykonywane zabiegi

 

Poradnia świadczy usługi z zakresu neurochirurgii.

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek: 7.00 - 14.35

Wtorek: 7.00 - 14.35

Środa: 7.00 - 14.35

Czwartek: 7.00 - 18.00

Piątek: 7.00 - 14.35