Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Poradnia Okulistyczna


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Charakterystyka

 

Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna jest w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Głównym zadaniem Przychodni Przyszpitalnej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.

Ponadto zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

W skład Przychodni Przyszpitalnej wchodzi też Pobieralnia Badań Laboratoryjnych czynna codziennie w godzinach 07:15 – 09:00.

Dzięki działalności Przychodni Przyszpitalnej pacjenci objęci są opieką ambulatoryjną oraz opieką poszpitalną, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. Dążymy do poprawy warunków lokalowych, mobilizujemy pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Poradnia Okulistycznaj wchodzi w skład Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej. Mieści się w budynku przy ul. Artwińskiego 1 na parterze. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, przez internet lub telefonicznie pod numerem (41) 36-71-554.

Personel

 

Kierownik: lek. med. Bogusław Kupis

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Marzena Jaworska-Kurek

 

Lekarze przyjmujący pacjentów:

Ewa Kowalczyk

Anna Walczyk

Magdalena Kal

Iwona Namirska-Zigouras

Anna Misiak-Mochocka

Magdalena Szymańska-Rybka

Michał Biskup

Magdalena Gierada

Tomasz Cieślik

Szymon Brocki

Ewelina Czternastek

Agnieszka Pacześ-Błoch

Aleksandra Stypuła-Wypchło

Pielęgniarki:

Jolanta Gołuchowska

Sabina Turek

Wykonywane zabiegi

 

Poradnia świadczy usługi z zakresu okulistyki.

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek: 7.00 - 14.35

Środa: 7.00 - 14.35

Czwartek: 7.00 - 18.00

Piątek: 7.00 - 12.00