Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna jest w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Głównym zadaniem Przychodni Przyszpitalnej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.
Ponadto zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu leczenia.
Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
W skład Przychodni Przyszpitalnej wchodzi też Pobieralnia Badań Laboratoryjnych czynna codziennie w godzinach 07:15 – 09:00.
Dzięki działalności Przychodni Przyszpitalnej pacjenci objęci są opieką ambulatoryjną oraz opieką poszpitalną, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. Dążymy do poprawy warunków lokalowych, mobilizujemy pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna wchodzi w skład Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej. Mieści się w budynku przy ul. Artwińskiego 6 na I piętrze. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, przez internet lub telefonicznie pod numerem (41) 36-71-563.

Kierownik: lek. med. Bogusław Kupis
Pielęgniarka koordynująca: mgr Marzena Jaworska-Kurek

Lekarze przyjmujący Pacjentów:
Piotr Fras
Grzegorz Piasek
Jakub Kowalski
Mariusz Malmur
Agnieszka Szymanek
Olga Adamczyk-Gruszka
Marta Stanisławska
Ewa Szczurkowska-Mirecka
Piotr Niziurski
Grzegorz Wydrzyński
Paweł Zielonko
Daniel Wolder
Wojciech Piwoński
Położna: Halina Sztandara

Poradnia świadczy usługi z zakresu ginekologii i położnictwa.

Poniedziałek: 11.00 – 18.00
Wtorek: 7.00 – 14.35
Środa: 7.00 – 14.35
Czwartek: 7.00 – 14.35
Piątek: 7.00 – 14.35