Poradnia Chirurgii Ogólnej

Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna jest w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Głównym zadaniem Przychodni Przyszpitalnej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.
Ponadto zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu leczenia.
Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
W skład Przychodni Przyszpitalnej wchodzi też Pobieralnia Badań Laboratoryjnych czynna codziennie w godzinach 07:15 – 09:00.
Dzięki działalności Przychodni Przyszpitalnej pacjenci objęci są opieką ambulatoryjną oraz opieką poszpitalną, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. Dążymy do poprawy warunków lokalowych, mobilizujemy pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

W Poradni Chirurgii Ogólnej dokonuje się kwalifikacji do planowych zabiegów operacyjnych wykonywanych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej. Zleca się badania dodatkowe, niezbędne do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego oraz kieruje się chorych na dodatkowe konsultacje specjalistyczne.

W celu przyjęcia chorego w Poradni Chirurgii Ogólnej celem wyznaczenia terminu zabiegu operacyjnego niezbędne jest dostarczenie skierowania.
Poradnia Chirurgii Ogólnej wchodzi w skład Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej. Mieści się w budynku przy ul. Artwińskiego 6 na parterze. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, przez internet lub telefonicznie pod numerem (41) 36-71-255.

Kierownik: lek. med. Bogusław Kupis
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Marzena Jaworska-Kurek

Lekarze przyjmujący Pacjentów:
Wiesław Sitnik
Norbert Sławeta
Sławomir Szafran
Bartłomiej Kotucha
Jerzy Krzewicki
Marta Kot
Edward Pietrzyk
Zbigniew Starzyk
Sławomir Wójcik
Pielęgniarka:
Barbara Ruszczyńska

Poradnia świadczy usługi z zakresu chirurgii ogólnej oraz kardiochirurgii.

Poniedziałek: 7.00 – 14.35
Wtorek: 7.00 – 9.00 oraz 10.25 – 18.00
Środa: 7.00 – 14.35
Czwartek: 7.00 – 14.35
Piątek: 7.00 – 14.35