Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Logo WSzZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje, iż od dn. 01-07-2014r funkcjonuje w naszej jednostce Oddział Chirurgii Naczyniowej, a od dn. 07-07-2014r. istnieje możliwość udzielania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu chirurgii naczyniowej, które ze względu na brak umowy z NFZ-em będą udzielane w ramach Poradni Chirurgicznej.

Skierowania (od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) powinny być zatem wystawione do Poradni Chirurgicznej według rozpoznań z przedziału: I70-I79 (choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych) lub I80-I89 (choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej).

II Klinika Kardiologii


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Charakterystyka Oddziału

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Personel Oddziału


Ordynator:
 prof. dr hab. n. med. Marianna Janion, telefon: (41) 36-71-539

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Nowak

 

Wykonywane zabiegi

Godziny odwiedzin