Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

facebook

I Klinika Kardiologii i Elektroterapii


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Charakterystyka

 

I Klinika Kardiologii i Elektroterapii zlokalizowana jest na II piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Klinika posiada 46 łóżek, w tym 6 monitorowanych stanowisk na salach intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Klinika zapewnia kompleksową, wysokospecjalistyczną opiekę kardiologiczną dla hospitalizowanych pacjentów. We współpracy z kardiologami inwazyjnymi z Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki (kierownik dr n. med. Wojciech Gutkowski) prowadzona jest inwazyjna oraz nieinwazyjna diagnostyka chorób układu krążenia. Specjalistyczna wiedza, wysokie umiejętności oraz doświadczenie zespołu lekarzy i pielęgniarek pozwalają na prowadzenie skutecznej terapii:

- choroby wieńcowej

- nadciśnienia tętniczego

- niewydolności serca

- zaburzeń rytmu i przewodzenia.

Klinika oferuje także pełen zakres zabiegów w dziedzinie elektroterapii (implantacje kardiostymulatorów, ICD, CRT oraz badania elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji).

Sale intensywnego nadzoru kardiologicznego, wyposażone w aparaturę do stałego monitorowania funkcji życiowych chorego, służą leczeniu najbardziej zagrożonych chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, ciężką niewydolnością serca lub groźnymi zaburzeniami rytmu. Tutaj prowadzona jest także opieka nad pacjentami w pierwszej dobie po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych.

Całodobowa opieka nad pacjentami prowadzona w klinice zapewnia bezpieczeństwo chorych oraz zachowanie ciągłości diagnostyki i terapii. O każdej porze pracujący w klinice lekarze i pielęgniarki są gotowi do udzielenia profesjonalnej pomocy chorym.

W naszej codziennej pracy z  pacjentami nie zapominamy o szeroko pojętej prewencji chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji i właściwego leczenia najczęstszych czynników ryzyka, takich jak: zaburzenia gospodarki lipidowej i cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość i nadwaga oraz nikotynizm.

W ramach kliniki działa Pracownia Echokardiografii (akredytacja SEPTK), w której wykonywane są przezklatkowe oraz przezprzełykowe badania echokardiograficzne (około 2500 badań rocznie)

personel: dr Elżbieta Jaskulska-Niedziela, dr n. med. Dawid Bąkowski, dr n. med. Radosław Bartkowiak, dr A. Magdalena Stępień-Wałek, dr n med. Katarzyna Starzyk, dr Rafał Szymczyk

W Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej zespół I Kliniki Kardiologii lekarze prowadzą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w poradniach:

-  Zaburzeń Rytmu Serca - dr Maciej Młodnicki

-  Nadciśnienia Tętniczego - dr Elżbieta Jaskulska-Niedziela, dr A Magdalena Stępień-Wałek, dr n. med. Katarzyna Starzyk, dr  Justyna Niedziela, dr Iwona Gorczyca-Michta

-  Poradni Niewydolności Serca - dr n. med. Radosław Bartkowiak, dr Rafał Miłosz Bzymek

-  Poradni Kontroli ICD i CRT  - dr n. med. Dawid Bąkowski, dr Barbara Sosnowska-Pasiarska

W klinice prowadzona jest także działalność naukowa i dydaktyczna. Cyklicznie organizowane są kursy specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii oraz konferencje szkoleniowe dla lekarzy z całego województwa świętokrzyskiego. Lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii lub chorób wewnętrznych mogą odbywać staże specjalizacyjne z kardiologii korzystając z wiedzy i pomocy lekarzy kliniki oraz  dostępnej aparatury medycznej.

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

Kielce, 25-736

Kontakt:

Sekretariat: tel.: (41) 36-71-510; fax: (41) 36-71-396

Gabinet lekarski: (41) 36-71-391

Gabinet lekarski - sale intensywnego nadzoru kardiologicznego: (41) 36-71-392

Główna dyżurka pielęgniarska: (41) 36-71-390

Pracownia echokardiografii: (41) 36-71-460

Personel

 

Kierownik: prof. dr  hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Zastępca Kierownika: dr n. med. Dawid Bąkowski

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Beata Wojtasińska

 

Ordynatorem kliniki jest prof. dr hab. n.med. Beata Wożakowska - Kapłon, specjalista kardiologii, hipertensjologii oraz chorób wewnętrznych, wojewódzki konsultant w dziedzinie hipertensjologii.

W klinice zatrudnionych jest 16 lekarzy - 7 specjalistów kardiologii, 4 lekarzy z tytułami naukowymi oraz 5 rezydentów. Wszyscy pozostali lekarze są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z kardiologii.

 

Wykonywane zabiegi

 

- koronarografia, angiografia pomostów naczyniowych, angiografia tętnic obwodowych

- angioplastyka tętnic wieńcowych z implantacją stentów metalowych oraz powlekanych

- implantacja kardiostymulatora

- implantacja kardiowertera-defibrylatora serca (ICD)

- implantacja stymulatora resynchronizującego serce (CRT)

- programowanie i kontrola urządzeń do elektroterapii

- badanie elektrofizjologiczne (EPS), ablacja podłoża zaburzeń rytmu

- kardiowersja elektryczna

- badanie echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe (TTE, TEE)

- echokardiograficzne badanie obciążeniowe (test dobutaminowy)

- test wysiłkowy na bieżni oraz cykloergometrze

- test pionizacyjny (tilt test)

- całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)

- 24-godzinne monitorowanie EKG (holter EKG)

- wstępna kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (np. operacje zastawek serca)

- wstępna kwalifikacja do zabiegów przezskórnych leczenia wad serca (zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, ASD)

 

Rocznie w I Klinice Kardiologii jest hospitalizowanych ponad 2600 pacjentów, w tym 1/4 chorych to pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi. Większość z nich leczona jest inwazyjnie, za pomocą przezskórnej angioplastyki wieńcowej wykonywanej przez lekarzy z Pracowni Hemodynamiki (kierownik dr n. med. Wojciech Gutkowski) lub operacji pomostowania aortalno-wieńcowego w Oddziale Kardiochirurgii (ordynator dr n. med. Edward Pietrzyk).

Godziny odwiedzin

 

Klinika umożliwia odwiedziny pacjentów po wizytach lekarskich, w godzinach: 12:00-18:00

Godziny udzielania informacji osobom upoważnionym przez pacjentów: 12:00 - 13:00

Galeria