Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

facebook

Klinika Dermatologii


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Charakterystyka

Klinika Dermatologii realizuje świadczenia hospitalizacyjne w ramach kontraktu z NFZ. Świadczenia te obejmują wszystkie dermatozy zapalne, infekcyjne, alergiczne, autoimmunologiczne, naczyniowe, ziarniniakowe, nowotworowe i inne zakwalifikowane zgodnie z JGP do hospitalizacji  w Klinice Dermatologii .

- Wykonywana jest szeroka diagnostyka chorób autoimmunologicznych ( badania autoprzeciwciał IF pośredniej oraz , badania tkankowe- IF bezpośredniej )
- Prowadzona jest pełna diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową w tym kiły centralnego układu nerwowego
- Wykonywane są diagnostyczne biopsje zmian skórnych. Istnieje możliwość poszerzenia diagnostyki patologicznej o badania immunohistochemiczne wykonywane w Zakładzie Patologii Collegium Medicum UJ w Krakowie.
- Stosowana jest terapia biologiczna w łuszczycy
- Prowadzona jest fototerapia z wykorzystaniem kabiny  UVA i NBUVB oraz lampa panelowa do local PUVA
- Wykonywane są zabiegi elektrokoagulacji, kriochirurgii
- Wykonywane są  badania dermoskopowe i wideodermoskopowe przy użyciu nowoczesnego dermoskopu Delta 20 firmy Heine oraz wideodermoskopu Dermoscope Foto Finder 800 HD
- W leczeniu przewlekłych owrzodzeń stosowane jest urządzenie wykorzystujące podciśnienie do terapii niegojących się ran -VAC. VAC jest nową techniką wspomagania leczenia ran, zwłaszcza zakażonych Opiera się na zasadzie zamkniętego systemu wytwarzającego ujemne ciśnienie w ranie. Metoda ta umożliwia usuwanie wydzieliny z rany i płynu z przestrzeni pozakomórkowej, co zmniejsza obciążenie naczyń i polepsza mikrokrążenie-  co przyśpiesza gojenie ran.

 

Klinika posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii 

W klinice zatrudnionych jest 4 lekarzy: 1 specjalista dermatologii i wenerologii z tytułem naukowym, 1 w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii oraz 2 rezydentów w trakcie specjalizacji. Lekarze zatrudnieni w oddziale są członkami Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Prowadzone są prace badawcze i prezentacje przypadków klinicznych, które publikowane są w piśmiennictwie medycznym i prezentowane na zjazdach i sympozjach dermatologicznych.

Lekarze uczestniczą w licznych sympozjach, konferencjach i kongresach krajowych i zagranicznych

 

Adres:
ul. Radiowa 7
25-317 Kielce

(41) 36 37 148-  gabinet lekarski
(41) 36 37 145 - dyżurka pielęgniarska 

Personel


Kierownik:
prof. nadzw. dr hab. med. Beata Kręcisz, telefon: (41) 34-46-658
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Justyna Gręda
Asystenci : dr n. med. Małgorzata Słowik–Rylska, Sylwia Cyran–Stemplewska, Marta Jaworska, Justyna Łosiak  

Wykonywane zabiegi


Procedury diagnostyczne:

 1.  Biopsja skóry do badania histopatologicznego
 2.  Biopsja skóry do badania immunopatologicznego
 3.  Badanie mikologiczne bezpośrednie i hodowla 
 4.  Dermoskopia zmian barwnikowych.
 5.  Wideodermoskopia zmian skórnych


Procedury zabiegowe:

1. Elektrokoagulacja i elektroresekcja zmian skórnych
2. Kriochirurgia zmian skórnych
3. Światłolecznictwo dermatologiczne PUVA, NBUVB ( wąskopasmowe UVB 311) 

 

Godziny odwiedzin

Galeria